Experience meetings & werkbezoeken

Sociale Innovatie; de samenleving naar een nieuw evenwicht?!

De maatschappij is in beweging onder de aanhoudende veranderingen als gevolg van technologie, demografie, internationalisering en concurrentie. Deze bewegingen hebben grote invloed op de arbeidsmarkt, het onderwijs en de wijze waarop ondernemingen zich ontwikkelen. De arbeidsmarkt verandert door wijzigende demografie en vraagt elders om aanpassing door automatisering / robotisering. De vraag naar onderwijs kent een sterk veranderende invulling op zoek naar nieuwe vaardigheden en competenties. Internationalisering heeft een grote invloed op de wijze waarop ondernemingen zich bewegen op de markt. Hoe bewegen de bestaande instituties (maatschappelijk middenveld als in vakbonden, werkgeversverenigingen en de politiek) zich in dit speelveld? Wat is de rol van die instituties in de toekomst? En welke vaardigheden gaat dit vragen van de ‘manager van de toekomst?'
 
Met als gastsprekers o.a. drs. Henk Hagoort, Vz CvB Windesheim, Fons Trompenaars, THT KPMG en prof. dr. B. Baarsma, directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank en eindverantwoordelijk voor RaboResearch.
                             

terug naar pagina