12 oktober 2021: Organisaties in verandering: hype, hefboom of hoogvliegers?

Wanneer de organisatie verandert, wordt niet zelden een beroep gedaan op een dan moderne stroming, techniek of filosofie. Menig managementtijdvak kent zo zijn eigen tactiek; er zijn al heel wat ideeën de revue gepasseerd. We kennen de voorbeelden; lean, centraal – decentraal, zelfsturing, agile, etc. Welke beweging heeft zijn waarde bewezen en is blijvend verankerd in de ziel van de organisatie? Welke rol heeft het management en het leiderschap in de verandering? En hoe heeft dit invloed op de klant of gebruiker of zoals in de zorg, de patiënt? Waar merkt die verschil na een ingreep van het management in de organisatie.

Webinar