Kunnen we dat maken? De toekomst van de maakindustrie in Nederland.

Nederland Handelsland was een gevleugelde uitspraak. En nog steeds is ons land een belangrijke landingsplaats voor veel goederen en doorvoer naar het achterland. Een aantal trends wijst een mogelijk andere richting. Dichter bij huis produceren om uitstoot te voorkomen, circulair ondernemen door hergebruik van grondstoffen en het verlagen van de afhankelijkheid van andere landen. Van oudsher heeft Nederland een uitstekende reputatie als maakland. Met een groot achterland als exportpotentieel een uitstekende uitgangspositie. Hoe zouden eerdere trends een impuls kunnen zijn voor een nieuwe glorieperiode als maakland? Waar moeten we dan op inzetten en wat zijn doorslaggevende voorwaarden?