Polder & polarisatie: hoe publiek en privaat doorbreken naar draagvlak.

Polarisatie heeft een diepgaande invloed op de Nederlandse samenleving, waarbij het thema “Polarisatie in de polder” draait om het doorbreken van de impasse tussen publieke en private belangen. De toenemende polarisatie zorgt voor verdeeldheid, waarbij groepen zich steeds meer ingraven in hun eigen overtuigingen. Dit leidt tot verminderde samenwerking, een gebrek aan begrip en toenemende maatschappelijke spanningen. Om de patstelling te doorbreken, is het cruciaal om ruimte te creĆ«ren voor dialoog, empathie en het vinden van gemeenschappelijke grond. Alleen zo kunnen we constructieve oplossingen vinden die de samenleving als geheel ten goede komen.

Sprekers

  • Willemijn Aerdts (docent Universiteit Leiden, information studies, senator D66).
  • Ab van der Touw (President-commissaris TenneT TSO, Vz raad van Toezicht Universiteit Leiden en commissaris bij Van Leeuwen Buizen).
  • Wiebe Draijer (commissaris AirFranceKLM, vml voorzitter SER en CEO Rabobank groep).
  • Ineke Kooistra (CEO Circle8Group, vml CEO YoungCapital).