Rol van de overheid in een veranderende samenleving met Sandra Phlippen, Hoofdeconoom ABN AMRO en Maarten Camps, Voorzitter Raad van Bestuur UWV.

Er is net een nieuw kabinet aangetreden met een stevige ambitie. Investeren in o.a. klimaat, wonen en onderwijs. De invloed van de overheid gaat daarmee stevig veranderen, waar die zich in het verleden steeds meer op de achtergrond terugtrok. Wat betekent dat precies voor de samenleving, voor burgers, bedrijven, organisaties midden in de markt?

We hebben twee ervaren inleiders met elk een eigen kijk op dit vraagstuk.
Maarten Camps is Voorzitter van de Raad van Bestuur van het UWV, de uitvoeringsorganisaties voor de arbeidsmarkt. Daarvoor was Maarten ambtelijk aanvoerders als secretaris-generaal op het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hij schreef eerder – o.a. in ESB – over de toekomstige rol van de overheid en Europa in de complexe uitdagingen die de samenleving voor zich heeft.

Sandra Phlippen is hoofdeconoom van ABNAMRO Bank en in die hoedanigheid volgt zij de ontwikkeling van de Nederlandse en internationale economie op de voet. Regelmatig publiceert zij daarbij over de rol van de overheid (o.a. in het Financieel Dagblad).

Wat is de rol van een overheid op de markt, hoe beïnvloed die concurrentie en competitie en de drang naar kwaliteit? Wat gebeurt er als iedere prikkel – door een overdaad aan compensatie – verdwijnt? En wat vraagt een sturende rol van een overheid (bijv. in het geval van een pandemie?)