De heer Dr Steven van Eijck

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Steven Richard Antonius van Eijck is geboren op 4 augustus 1959 te Rotterdam.

Opleiding

Na het behalen van het diploma Atheneum-B studeerde hij economie met als specialisatie fiscale economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (doctoraal examen 1988). Hij volgde in 1991 aan dezelfde universiteit de postdoctorale opleiding Europese fiscale studies. Op 8 maart 2005 promoveerde hij bij prof. dr. L.G.M. Stevens op het proefschrift ‘Het vermogen te dragen’.

Onderwijzer en wetenschapper

Van 1985 tot 1997 was Steven van Eijck aan de hogeschool voor economische studies docent algemene economie, bedrijfseconomie, bankleer en fiscale economie en vanaf 1988 tevens vakgroepvoorzitter fiscale economie en bankleer.

Vanaf 1988 was hij ook verbonden aan de Erasmus universiteit Rotterdam, tot 1990 als wetenschappelijk docent belastingrecht aan de Juridische faculteit, als universitair docent fiscale economie aan de economische faculteit en onderwijscoördinator van het fiscaal economisch instituut; tot 2002 was hij er adjunct-directeur capaciteitsgroep fiscale economie en recht, adjunct-directeur opleiding fiscale economie, wetenschappelijk hoofddocent fiscale economie en financiële planning en directeur van het Erasmus instituut voor financiële planning. In 1999 werd hij uitgeroepen tot beste docent van de economische faculteit van de Erasmus universiteit. Hij was tevens als universitair hoofddocent verbonden aan de open universiteit Nederland. Steven van Eijck zat in tal van redacties en van zijn hand verschenen enkele honderden publicaties, waaronder (studie)boeken, artikelen en columns.

Ondernemer

Al tijdens zijn studie richtte Steven van Eijck zijn eerste onderneming het instituut voor branche onderzoek op. Later volgden Adfident en TAPA BV. Hij was van 1996 tot 2002 voorzitter van het bestuur van de academie voor financiële planning en chairman of the board of directors of the European financial planning association en directeur/(groot)aandeelhouder van het instituut voor fiscale kennisoverdracht BV te Rotterdam. Steven is directeur strategie en beleid en aandeelhouder van Binnenhof.TV BV.

Ongebonden politicus

Op 22 juli 2002 werd hij benoemd tot staatssecretaris van Financiën in het Kabinet-Balkenende I. Aansluitend benoemde het Kabinet-Balkenende II hem tot commissaris jeugd- en jongerenbeleid en werd hij eindverantwoordelijk voor operatie jong. Dit interdepartementale samenwerkingsverband (vws, bzk, oc&w, justitie, sozaw, vrom en financiën) stond voor een sterk en resultaatgericht jeugdbeleid. Afsluitend bracht Steven van Eijck in 2006/2007 een viertal sturingsadviezen uit (‘Koersen op het kind’, ‘Kompas voor het nieuwe kabinet’, ‘Diversiteit in het jeugdbeleid’ en ‘Groeistuipen in het speciaal onderwijs’) met 127 aanbevelingen. Het overgrote deel van de aanbevelingen is overgenomen door het Kabinet-Balkenende III. Augustus 2008 werd Steven van Eijck door de Commissaris van de Koningin in Utrecht aangezocht als informateur om de daar ontstane provinciale bestuurscrisis te doorbreken. Twee weken later nam het fractievoorzitters convent met grote meerderheid zijn advies over voor de vorming van een werkbare stabiele coalitie die op een meerderheid in Provinciale Staten kon steunen. De Ministerraad heeft op 7 november 2008 ingestemd met de voordracht tot benoeming door de Koningin van Steven van Eijck als voorzitter van het adviescollege toetsing administratieve lasten. De adviezen aan regering en Staten-Generaal betreffen met name het beleid van het kabinet om de regeldruk terug te brengen. Dit beleid wordt gecoördineerd door een ministeriële stuurgroep onder leiding van minister-president Rutte. Zijn termijn eindigde op juni 2011.

Rotterdammer

Steven van Eijck is bij de oprichting in 2004 (en tot 1 oktober 2007) door het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders benoemd tot voorzitter van de economic development board Rotterdam. Hij was ook vice-voorzitter van de international advisory board (vz dr. h.c. R.F.M. Lubbers), de internationale denktank. Hij is door de burgemeester van Rotterdam onderscheiden met de Wolfert van Borselen penning voor zijn bewezen diensten. Per 1oktober 2007 is hij benoemd tot kwartiermaker en later voorzitter van de raad van bestuur van de stichting Rotterdam European youth capital. Deze stichting kreeg van het college van burgemeester en wethouders de opdracht om Rotterdam als eerste jongerenhoofdstad van Europa in 2009 op de kaart te zetten. De Europese Commissie verleende via Eurocommissaris Jan Figel het patronaat aan dit initiatief. Inmiddels is dit initiatief in Europa duurzaam verankerd en wordt elk jaar een Europese Jongerenhoofdstad gekozen (inmiddels 5).

Voorzitter Landelijke Huisartsenvereniging

Sinds 1 mei 2006 is Steven van Eijck voorzitter van de landelijke huisartsen vereniging en tevens lid van het federatiebestuur van de Koninklijke Nederlandsche maatschappij tot bevordering der geneeskunst. Ook is Steven voorzitter van het 1ste lijnsoverleg, hierin zitten de koepelorganisaties van de huisartsen, fysiotherapeuten, tandartsen, verloskundigen, psychologen en apothekers.

Filantropie

Steven van Eijck is voorzitter van de Samenwerkende BrancheorganisatiesFilantropie (SBF). Op 21 juni 2011 hebben minister president Mark Rutte en Steven van Eijck een convenant getekend “ruimte voor geven” voor een structurele samenwerking tussen de regering en de filantropische sector. De SBF is de overkoepelende organisatie van de VFI (goede doelen), FIN (vermogensfondsen), IF (instituut fondsenwerving) en het CIO (de kerken).

Overige huidige (maatschappelijke) functies

Bezoldigd:

Steven van Eijck is columnist bij het algemeen dagblad. In juli 2008 werd Steven van Eijck door Minister Verburg geïnstalleerd in de task force financiering landschap Nederland (vz. dr A.H.G. Rinnooy Kan). Minister van Middelkoop benoemde hem in juni 2010 tot lid van de visitatiecommissie wijkenaanpak (vz drs W.J. Deetman). Minister Kamp vroeg hem (samen met Annemarie Jorritsma en Wim van der Donk) in 2011 een advies uit te brengen over de toekomst van de product- en bedrijfsschappen. Hij is het najaar van 2008 benoemd tot voorzitter van de commissie van beroep van NL kabel en in oktober 2010 voorzitter van de raad van advies van het Nederlands instituut voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf.

Onbezoldigd:

Steven van Eijck is lid van adviesraden (GIDSnetwerk, alumni adviesraad Erasmus universiteit Rotterdam) en een raad van toezicht (Viae Vitae), tevens is hij ambassadeur van de vereniging cultuurlandschap Nederland. Hij is lid van het bestuur van het belasting- en douane museum in Rotterdam en voorzitter van de grote financiën prijs van het Ministerie van Financiën. Hij adviseert vele maatschappelijke instellingen en organisaties, waarvoor hij tevens publieke optredens verzorgd als spreker of dagvoorzitter.

Steven van Eijck was penningmeester van de Lambertusparochie en bestuurslid van de studentenparochie Catherina van Alexandrië en is in 2003 benoemd tot lid van de raad voor economische aangelegenheden van het bisdom Rotterdam. Kardinaal Simonis benoemde hem per 1 mei 2004 namens de Nederlandse bisschoppenconferentie tot lid van de commissie voor overleg met de overheid. Op 1 november 2008 is Steven van Eijck door Z.H. Em.John Patrick Kardinaal Foley tot ridder geslagen in de pauselijke ridderorde van het heilig graf van Jeruzalem..