De heer Henk Hagoort

Drs. H.N. (Henk) Hagoort (1965) is sinds 1 september 2016 collegevoorzitter. Hij is verantwoordelijk voor de beleidsterreinen onderzoek, ondernemen en organisatie. Voor het beleidsterrein “organisatie” heeft Henk de volgende onderdelen in portefeuille: huisvesting, personeel, organisatieontwikkeling, communicatie, internationalisering en medezeggenschap. Hij is portefeuillehouder voor de domeinen “Gezondheid en Welzijn”, “Techniek” en “Business, Media en Recht”.

Henk Hagoort studeerde geschiedenis en was van 1 juni 2008 tot 1 september 2016 voorzitter van de Raad van Bestuur van NPO. Van 2000 tot 2008 was hij werkzaam als directeur van de Evangelische Omroep. Binnen deze omroep werkte hij van 1993 tot 2000 als afdelingshoofd informatieve programma’s en was hij lid van het managementteam. Voordat hij bij de EO in dienst kwam, werkte Henk als docent en onderzoeksmedewerker Middeleeuwse Geschiedenis aan de Evangelische Hogeschool en Driestar, en als toegevoegd docent Middeleeuwse Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht.

Nevenfuncties

Toezichthoudende functies

Overige nevenactiviteiten

Qualitate qua