De heer Prof.Dr. Uri Rosenthal

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Huidige functies • hoogleraar bestuurskunde Universiteit Leiden • voorzitter COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement BV • fractievoorzitter VVD Eerste Kamer, vanaf 1 mei 2005 Huidige nevenfuncties • lid Hoge Raad Europees Universitair Instituut te Florence • lid bestuur Stichting voor Parlementaire Geschiedenis te Nijmegen • voorzitter curatorium Leerstoel Parlementaire Geschiedenis Radboud Universiteit • lid bestuur Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis • lid algemeen bestuur Forum voor Stedelijke Vernieuwing • chief editor Journal of Contingencies and Crisis Management • lid kernredactie Liberaal Reveil • lid redactieraad Beleid en Maatschappij • member Editorial Board Administration and Society • voorzitter Haagse Academische Advieskring • lid Raad van Advies Mr. Annelien Kappeyne van de Coppellostichting • lid Adviesraad Herinneringskamp Westerbork • lid Adviesraad Jan Brouwer Fonds • lid Raad van Toezicht en Advies stichting Free Voice • lid curatorium Prof. mr. B.M. Teldersstichting • lid curatorium Benedictus de Spinoza Stichting • Loopbaan • wetenschappelijk medewerker Universiteit van Amsterdam 1970-1973 • wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam 1973-1979 • vice-voorzitter Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 1997-2002 • hoogleraar politicologie en bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam, 1980-1987 • directeur Kripolis BV • Politieke loopbaan • voorzitter/lid verschillende landelijke en lokale partijcommissies • voorzitter kernredactie Liberaal Reveil, van 1998-2005 • lid VVD Eerste-Kamerfractie • vice-fractievoorzitter V.V.D. Eerste Kamer der Staten-Generaal, 1 juli 2003-1 mei 2005 Vorige nevenfuncties • kroonlid Sociaal-Economische Raad • lid Raad voor het Binnenlands Bestuur • lid Raad voor de Transportveiligheid • decaan Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (Netherlands School of Government) • decaan faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden • voorzitter vakgroep bestuurskunde, Universiteit Leiden • lid Staatscommissie inzake Dualisme en lokale democratie (Staatscommissie-Elzinga) • lid steering committee European Group of Public Administration • lid Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst • voorzitter Vereniging voor Bestuurskunde • lid redactie Netherlands Journal of Social Sciences • lid redactie Disaster Management • lid redactieraad Americana • lid redactieraad Tijdschrift voor Overheidskunde • lid redactieraad Acta Politica • columnist dagblad Trouw • columnist Binnenlands Bestuur Opleidingen • gymnasium Maerlant Lyceum te 's-Gravenhage, 1957-1963 • politieke wetenschappen Universiteit van Amsterdam 1963-1970 • promotie Erasmus Universiteit Rotterdam, 1978 Ridderorden • Officier in de Orde van Oranje-Nassau Selectie van publicaties • In elkaars verlengde? Private en reguliere speurders in Nederland en België (2005) • Het terroristische kwaad (2005) • Enschede: de vuurwerkramp (2004) • Getuige de ramp: de Watersnoodramp 1953 in crisisperspectief (2003) • Managing crises: threats, dilemmas en opportunities (2002) • Openbaar bestuur: beleid, organisatie en politiek (Alphen aan den Rijn, 2001, 6e editie) • Ambtelijke vertellingen, Over verschijnselen die niet onbenoemd mogen blijven (2000) • Crisis: oorzaken, gevolgen, kansen (Alphen aan de Rijn, 1998) • The 1993 and 1995 floods in Western Europe: a comparative study in France, Belgium, Germany and • the Netherlands (1997) • Nederland en de Golfcrisis (1993) • De Bijlmerrramp (1993) • Coping with crises: The management of disasters, riots and terrorism (1989) • Aan de orde van de dag: opstellen over orde en veiligheid (1988) • Bureaupolitiek en bureaupolitisme: om het behoud van een competitief overheidsbestel (1988) • Netwerken rond het openbaar bestuur (1984) • Rampen, rellen, gijzelingen: crisisbesluitvorming (1984) • Politieke stelsels (1982) • De pluriformiteitsgedachte in het openbaar bestuur (1982) • Political order: Rewards, Punishments and Political Stability (dissertatie, 1978) • Crisis en Continuïteit: Economische Zaken, de oliecrisis en andere turbulenties (1977) • Ministers, ambtenaren, parlementariërs in Nederland (1975) • diverse artikelen in wetenschappelijke tijdschriften en dagbladen