DHR Prof.dr.ir K. van Egmond

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

De samenleving is op dit moment het meest gediend met een gelijktijdige en gelijkwaardige beschouwing van de socaal-culturele, de economische en de ecologische kwaliteit van het bestaan. Het Milieu- en Natuurplanbureau wil hieraan bijdragen. Prof.ir. Klaas van Egmond (1946) studeerde in 1972 af aan de Wageningen Universiteit met als specialisatie Voedseltechnologie. In 1972 werd Klaas van Egmond onderzoeker luchtkwaliteit bij het RIVM. Vanaf 1982 was hij werkzaam als hoofd van het Laboratorium voor Luchtonderzoek van het RIVM, en vanaf 1987 als hoofd van het Laboratorium voor Bodem- en Grondwateronderzoek. In 1988 werd Klaas van Egmond directeur van de sector Chemie en Fysica. Een jaar later werd hij benoemd als Directeur Milieu van het RIVM. Sinds 2002 staat Klaas van Egmond aan het hoofd van het Milieu- en Natuurplanbureau dat onder het RIVM valt. Naast zijn werkzaamheden als directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau is Klaas van Egmond sinds 1995 deeltijd hoogleraar Milieukunde aan de Universiteit van Utrecht.