De heer Rudi Nieuwenhoven

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Rudi Nieuwenhoven is sedert 1 maart 1998 Directeur Human Resources KPN N.V. In deze functie is de heer Nieuwenhoven verantwoordelijk voor de hoofdlijnen van het sociaal beleid, beloningsbeleid, concern-personeelsregelingen, het afsluiten van de CAO KPN en vaste adviseur van de voorzitter Raad van Bestuur in het overleg met de Centrale Ondernemingsraad. Van Nieuwenhoven trad in dienst bij de PTT in 1970 als stafmedewerker bij het opleidingscentrum Voorlinden te Wassenaar. Hij heeft vervolgens diverse functies bekleed in de personeelssector bij de toenmalige Gelddiensten van PTT (PCGD, RPS), PTT Telecom en op concernniveau als plaatsvervangend hoofddirecteur Personeelszaken. Directeur regio Centrum van PTT Post. Lid Dagelijks Bestuur AWVN; voorzitter Algemeen Bestuur De Baak; lid Dagelijks Bestuur VNO NCW, voorzitter Commissie Pensioenbeleid VNO NCW; voorzitter Pensioenfondsen KPN.