De heer Teun Verheij

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Achtergrondinformatie Teun Verheij
Personalia
Geboren op 3 augustus 1959 te Den Haag Huidige functie
Vanaf 1 april 2001. Algemeen directeur van Albron. Op 1 juli 1989 in dienst getreden als financieel directeur van BRN, een van de rechtsvoorgangers van Albron. Vanaf het begin zijn vooral ook HR, inkoop, logistiek en kwaliteit en aansturing van een businessunit onderdeel geweest van de portefeuille. Vanaf 1997 het moment van oprichting van Albron deze functie ook vervuld tot aan begin 2001. Albron is de autoriteit op het gebied van de catering en horeca in Nederland. In 1997 ontstaan uit een geslaagde fusie tussen BRN en Service One Catering, bedrijven die hun oorsprong vinden in resp. 1889 en 1907. Albron verzorgt de food & beverage binnen bedrijven, onderwijs en zorginstellingen, in Leisure omgeving en verzorgt diverse grote evenementen. In alle gevallen is er sprake van B to B en B to C business. Het eigendom van Albron is in de zogenoemde dode hand wat invloed heeft op de rol van de algemeen directeur. Albron heeft in 2009 een omzet van € 253 mio behaald, met 4000 medewerkers - waarvan 80% vrouwen actief op ca. 1000 locaties in Nederland. Door nieuw gestarte opdrachten werken er inmiddels 5900 medewerkers. De omzet is in 2010 gegroeid tot bijna € 300 mio en zal uitgroeien tot € 350 mio in 2011. Daarmee wint de organisatie fors marktaandeel. Aan het succes van de onderneming liggen heldere strategische keuzes en executie ten grondslag.

Eerdere functies 1982-1983 Direct na de studie in gestart in de conservenindustrie, Nord-West bv en daarbij een faillissement meegemaakt. 1983-1989 werkzaam in de energiesector als fusie coördinator / project secretaris bij de elektriciteitsbedrijven in Noordoost Nederland. Hier de uitdagingen ervaren van het opereren op de grensvlakken van het publieke en private domein en de uitwerking van vergaande regelgeving op privatisering van voormalige overheidstaken.

Nevenfuncties vanuit de functie Bestuurslid van de branchevereniging Veneca. Onderhandelingen over CAO en pensioenvoorzieningen. Lid van de door de minister van VWS ingestelde Stuurgroep Gezond Gewicht. Lid van de begeleidingscommissie JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) Lid van het bestuur van logo Ik Kies Bewust. Lid van de door de minister van LNV ingestelde stuurgroep Verduurzaming Voedsel. Bestuurslid van De Groene Zaak

Nevenfuncties privé en lidmaatschappen Van 2002-2009 vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van het IJsselland ziekenhuis te Capelle aan den IJssel. Van 2002-2009 voorzitter van het bestuur van de Stichting Verslavingspreventie te Utrecht Lid adviesraad van STAP (Stichting Alcohol Preventie). In de loop der jaren diverse bestuursfuncties vervuld binnen kerkelijke organisaties PKN en en RKK (Voorzitter bestuur Stichting vrienden van Sint Petrusbanden te Driebergen). Lid CDA (passief)

Opleiding VWO te Vlaardingen, voltooid in 1977 Kandidaats bedrijfseconomie EUR, voltooid in 1980 Doctoraal Bedrijfskunde aan de Interfaculteit te Delft, voltooid in 1982. Bij de internationale managementschool IMD te Lausanne de programma’s ‘Mobilizing People’ en ‘High Performance Leadership’ in resp. 2003 en 2005 januari 2011