De heer drs Niek Hoek

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Functie
Voorzitter Raad van Bestuur Delta Lloyd NV

Commissariaten
Lid Raad van Commissarissen Stadsherstel Amsterdam N.V.
Voorzitter Raad van Commissarissen Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden NV

Nevenfuncties
Voorzitter Verbond van Verzekeraars
Lid van het Algemeen Bestuur van VNO-NCW
Vice-voorzitter van het Bestuur Stichting Klachteninstituut Verzekeringen
Vice-voorzitter van de Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest
Lid Raad van Advies Stichting voor Economisch Onderzoek Universiteit van Amsterdam
Lid Raad van Advies Waterland Private Equity
Lid Algemeen Bestuur Stichting Amsterdam Partners Benoemd 1997
Lid Raad van Bestuur 2001 voorzitter Raad van Bestuur

Geboortejaar: 1956
Nationaliteit: Nederlandse