De heer ir Hans van der Vlist

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Directeur generaal milieu

J. (Hans) van der Vlist is geboren in Rotterdam op 29 april 1947. Hans van der Vlist is sinds 1 mei 2001 directeur-generaal Milieubeheer bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Vorige functies: 1995 - 2001 Dijkgraaf van het hoogheemraadschap van "Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier" te Edam
1986 - 1995 Lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, verantwoordelijk voor de portefeuilles milieu, waterkwaliteit, energie en drinkwatervoorziening
1982 - 1986 Adjunct-directeur Gemeentewerken Schiedam
1972 - 1982 Hoofd Civiele Werken Gemeentewerken Schiedam
1971 - 1972 Medewerker verkeersdienst Rotterdam

Opleiding
1959 - 1964 Chr. HBS Walcheren te Middelburg
1964 - 1971 Studie Weg- en Waterbouw aan de Technische Hogeschool te Delft