De heer ir Henk Folkerts

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Henk Folkerts (1954) is adviseur sinds 1995 en vanaf 1998 als partner verbonden aan Rijnconsult. Hij adviseert met name over strategievorming, organisatieontwikkeling, ketenmanagement en innovatie. Hij werkt voornamelijk voor bedrijven, organisaties en overheden die actief zijn in de agrifood sector. Henk heeft veel ervaring met grootschalige en complexe vernieuwings- en samenwerkingsprojecten op bedrijfsniveau, ketenniveau en sectorniveau. Zijn adviesstijl wordt gekenmerkt door een initiërende, praktische, resultaat- en mensgerichte aanpak. Henk heeft Landbouwtechniek gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen en na zijn studie diverse management- en directiefuncties bekleed bij zowel overheid als bedrijfsleven. Door deze verschillende functies en door het grote aantal uitgevoerde opdrachten als adviseur heeft hij een grondige kennis opgebouwd van alle schakels in de keten, van consument tot producent. Met name de laatste jaren heeft hij veel internationale opdrachten uitgevoerd. Hij heeft artikelen en boeken geschreven over automatisering, innovatie, ketenontwikkeling en duurzaam ondernemen.