De heer mr drs Ruud Lubbers

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Ruud Lubbers studeerde Economie in Rotterdam, waarna hij in 1973 minister van Economische Zaken werd onder Den Uyl. In die periode kwam onder zijn verantwoordelijkheid de eerste Energienota uit. In deze nota werd gepleit voor onderzoek naar energiebesparing en duurzaamheid. In 1978 werd Lubbers fractievoorzitter van het CDA. Van 1982 tot 1994 gaf hij leiding aan drie kabinetten waardoor hij de langstzittende minister-president van Nederland werd. Tijdens het tweede kabinet-Lubbers (1986-1989) werd het eerste nationale milieu- en natuurbeleidsplan opgesteld. Na zijn premierschap werkte Lubbers een aantal jaar als hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg en vanaf eind 2000 werd hij Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Sinds zijn aftreden in 2005 zet hij zich in voor duurzaamheid. Zo is hij vanaf juni 2005 voorzitter van de Raad van Toezicht van het Energieonderzoek Centrum Nederland. Daarnaast werd Lubbers in 2006 voorzitter van het International Advisory Board (IAB) Rotterdam. Ruud Lubbers is council-voorzitter en kwartiermaker van het Rotterdam Climate Initiative.