Experiences

Vanuit de experiences verzorgt NINTES de output die de deelnemers in staat stelt de discussie over betrokken thema’s en ontwikkelingen tot leven te brengen in de eigen organisatie. NINTES kan zorgen voor verschillende vormen waarin deze output geleverd wordt.

  • Zo is er een trainingsmodule waarmee de deelnemer in staat gesteld wordt binnen hun eigen organisatie snel relevante kennis te delen. Daarnaast kan NINTES deelnemers ondersteunen bij het presenteren van relevante - organisatie eigen - output op diverse niveaus binnen betrokken organisatie.
  • NINTES vraagt aandacht bij relevante media om zo deze discussie ook handen en voeten te geven op een bredere basis dan alleen de betrokken organisaties.
  • NINTES faciliteert een omgeving en hecht netwerk voor deelnemers en betrokken organisaties waarin zij ook buiten de contactmomenten op de ‘experiences’ relevante output een blijvende betekenis kunnen geven binnen hun organisatie en daarbuiten.
  • NINTES hecht aan een duurzame relatie op te bouwen met de deelnemers en betrokken organisaties. Vanuit dit idee zal NINTES ook na actieve betrokkenheid als deelnemer, bestuurders blijven ondersteunen vanuit een netwerkgedachte.

ESA Werkbezoek

 
Spreker event Nintes
 
Experience