Mw Prof. Dr. Valerie Frissen

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Prof.Dr. Valerie Frissen (1960) is communicatiewetenschapper, afgestudeerd aan de KU Nijmegen, alwaar zij ook promoveerde op een onderzoek naar het verschijnsel ‘veelkijkers’ in Nederland (1992). Van 1991-1999 was zij als universitair docent werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam School of Communications Research). Sinds september 1999 is zij als senior onderzoeker werkzaam bij TNO-STB. Ze is daar de trekker van het onderzoek in het werkveld ICT en Sociale Verandering. Binnen dit werkveld wordt onderzoek gedaan naar de maatschappelijke acceptatie en implicaties van ICT-ontwikkelingen. Zij treedt regelmatig op als extern adviseur, recent onder meer van de KRO, van XPIN (expertisecentrum voor innovatieve beleidsvorming van BZK) en van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Zij is lid van de stuurgroep van het onderzoeksprogramma Internet en Openbaar Bestuur, waarin universititeiten, onderzoeks- en adviesbureau’s en ministeries participeren. Internationale samenwerking vindt plaats in het kader van een aantal Europese netwerken (COST, ENCIP, ESF en EMTEL). Zij is contributing editor van het tijdschrift New Media and Society.Valerie Frissen is als bijzonder hoogleraar ICT en Sociale Verandering verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam..