Mevrouw Rifka Weehuizen

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Rifka Weehuizen studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen, het Randolph Macon College in de VS en de Eberhard-Karls Universität Tübingen. In 1996 haalde zij een MA in Theoretische Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Van 1996-1998 werkte zij als beleidsmedewerker bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het gebied van onderzoek- en wetenschapsbeleid. Van 1998-2000 was zij projectleider bij de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) voor een groot verkennings project over de toekomst van arbeid, wat resulteerde in het boek Toekomst@werk.nl, waarin meer dan 20 mensen uit wetenschap, beleid en bedrijfsleven hun visie op de toekomst van arbeid uiteenzetten. Vanaf 2000 werkt zij als onderzoeker bij MERIT, een onderzoeksinstituut van de Universiteit Maastricht gericht op technologie, innovatie en economische ontwikkeling (sinds 2007 is MERIT UNU-MERIT geworden, een samenwerkingsverband van de Universiteit Maastricht met de United Nations University). Zij werkte in onderzoeksprojecten voor de Nederlandse overheid en de Europese Commissie. Daarnaast gaf ze les aan de Faculteit Economie op het gebied van instituties en economie, ethiek en economie, en kennisfilosofie. In juni 2008 verdedigde ze met succes haar proefschrift in de economische wetenschappen, met als onderwerp ‘Mental Capital. The economic significance of mental health’. Vanaf september 2008 werkt ze bij de Adviesraad voor Wetenschap- en Technologiebeleid (AWT) aan een advies over de positie van Nederland in het mondiale kennis- en innovatiesysteem. Daarnaast werkt ze twee dagen per week bij UNU-MERIT aan onderzoek naar de rol van ‘mentaal kapitaal’ in de economie.