Mevrouw ir Linda Woudstra

 
 
Curriculum Vitae

sprekers & Inleiders

Hoe je van een nood een deugd maakt, weet Linda Woudstra als geen ander. De internetondernemer, van huis uit ingenieur, maakte van een "privé-probleem" waarmee veel mensen worstelen een ondernemersvraagstuk en boekt daar met haar landelijke bemiddelingsbureau Regeltante.nl inmiddels grote successen mee. Haar devies is even simpel als effectief: veranderen kan altijd. Een veranderingstraject in een onderneming kan soms een onmogelijke opdracht lijken, vooral voor wie er middenin zit. Ondernemer Linda Woudstra (1962) is een expert in het bedenken van strategieën om het proces succesvol te laten verlopen. Het maakt haar daarbij weinig uit of het gaat om problemen bij de combinatie van werk en zorg, een specialiteit van haar landelijke opererende servicebureau Regeltante.nl, of om de introductie van een nieuwe technische applicatie op de markt. Linda Woudstra: ,,Eén van mijn favoriete thema's is de problematiek rondom de combinatie werk en zorg, maar veel meer dan dat bedenk ik oplossingen en organiseer ik de verandering. Soms moet ik er zelf een bedrijf voor oprichten, maar mijn expertise ligt in het feit dat ik een strategie kan bedenken hoe de verandering succesvol kan worden doorgevoerd en welke middelen daarbij nodig zijn. Dat kan uiteenlopen van aanpassing van de communicatie, lobbyen, of het stroomlijnen van producten en diensten.'' Linda Woudstra studeerde af als ingenieur aan de Technische Universiteit Delft en startte haar carriëre bij General Electric Plastics (GEP) in Bergen op Zoom. Al snel werd zij als design manager verantwoordelijk voor de introductie van kunststoffen in nieuwe applicaties en markten. Woudstra: ,,De centrale vraag was toen al: hoe maak je mensen rijp voor een nieuw idee of concept? Waarom hebben sommige mensen altijd bedenkingen en zijn anderen snel te overtuigen en pakken zij nieuwe dingen meteen op De vraag stellen is eenvoudig, maar het antwoord bleek des te moeilijker.'' Toch vindt Woudstra deze thematiek een stuk boeiender dan wéér een nieuw model auto ontwikkelen. Niet zo verwonderlijk dus dat haar werk zich steeds meer verplaatste van de materiële wereld naar het immateriële domein van ideevorming en communicatie. Haar achtergrond komt daarbij goed van pas: techniek ziet zij als een middel om tot resultaat te komen. In haar huidige, snel groeiende internetonderneming Regeltante.nl bijvoorbeeld maakt ze handig gebruik van interactieve technieken om de dienstverlening te optimaliseren. Linda Woudstra heeft ruime ervaring opgedaan met strategische veranderingstrajecten. Na de start van haar eigen adviesbureau Yellow & Blue Consultancy BV in 1993 kreeg zij de mogelijkheid om zich echt bezig te houden met de ontwikkeling van een beleidsstrategie voor Philips NV. Haar doel bij Philips was om niet alleen strengere milieueisen het hoofd te kunnen bieden, maar ook een imago op te bouwen als verantwoord producent. Voor Philips ontwikkelde zij een milieucommunicatie-strategie, een zienswijze die werd geconcretiseerd in het eerste Milieujaarverslag van Philips dat in 1997 verscheen. Philips ontving voor deze innovatieve aanpak de World Environmental Counsel Award. Nadat Linda Woudstra zelf aan den lijve had mogen ondervinden hoe moeilijk het is een bedrijf en een gezin met twee opgroeiende kinderen draaiende te houden ('De planning van werkende vrouwen is een legpuzzel waarvan de complexiteit vaak gruwelijk wordt onderschat'), besloot zij dat ook voor haarzelf een ingrijpende verandering nodig was. Een gedegen studie naar de oorzaken van de gebrekkige infrastructuur in de kinderopvang en andere zorgproblemen, leidden in 2001 tot de start van een nieuw internetbedrijf: een onderneming die zich bezighoudt met de bemiddeling van thuispersoneel, Regeltante.nl. Bij Regeltante.nl staan inmiddels bijna 20.000 mensen ingeschreven, die aan het werk willen als thuishulp, gastouder of particuliere oppas. Ruim 5000 kandidaten zijn al als oppas of (thuis)hulp aan werk geholpen door Regeltante.nl. Ook dit tweede bedrijf van Linda Woudstra is vanaf de start zeer succesvol geweest. Omdat Woudstra vindt dat veranderen niet kan zonder een stevige inhoudelijke basis, houdt zij zich ook intensief bezig met het politieke en maatschappelijke debat over de combinatie werk en privé. Zij verzet zich daarbij tegen de polarisatie tussen mannen en vrouwen die in de discussie dreigt te overheersen. Volgens Linda Woudstra zijn vaak andere, soms louter economische krachten aan het werk die een goede combinatie tussen werk en privé onmogelijk maken. Om die te doorgronden moeten de economie en de werking van geld veel nauwlettender bestudeerd worden. Woudstra schrijft en geeft lezingen over deze onderwerpen en mengt zich in het publieke debat. Ze streeft ernaar steeds vlijmscherp de problematiek neer te zetten en die te verheffen naar het niveau waarop economie en zorgtaken elkaar ontmoeten. Daarbij bedenkt ze soms onorthodoxe oplossingen, zoals haar idee om de kantooruren in Nederland in te delen in twee roosters, wat gezinnen met (schoolgaande) kinderen aan het werk houdt, maar ook de productiviteit kan verhogen en de verkeersdruk op de Nederlandse wegen kan verlichten. Ook pleit Woudstra voor een betere beloning van huispersoneel zoals de oppas en de huishoudelijke hulp. Op die manier wordt niet alleen de arbeidspositie van deze werknemers (veelal vrouwen) geholpen; dat zorgt er tegelijk voor dat andere werkende vrouwen hun carriëre kunnen vervolgen, ook als er kinderen zijn. Inmiddels worden haar pleidooien gehoord door maatschappelijke groepen en politieke partijen, maar ook door de Raad voor Werk en Inkomen, die ze heeft verwerkt in een recent advies over het fiscaal "witten" van zwart werk in en rond het huis.