DE HEER B.L. BERLIJN

D.L. (Dick) Berlijn werd op 18 maart 1950 geboren in Amsterdam. Zijn militaire loopbaan begon in 1969 aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. In 1973 startte hij zijn militaire vliegeropleiding in Canada, die hij in 1975 afrondde met het behalen van het Groot Militair Brevet. Hierna volgde hij op de Vliegbasis Twenthe de conversieopleiding voor de NF-5. In 1976 vertrok hij naar de Vliegbasis Leeuwarden voor de omscholing naar de F-104 Starfighter. Later volgde hij de opleiding tot wapeninstructeur. In 1981 werd hij omgeschoold op de F-16. Van 1983 tot 1985 was hij achtereenvolgens Officier Operatiën en Commandant van de Transitie en Conversie Afdeling op Vliegbasis Leeuwarden. In 1986 begeleidde hij, als lid van het Ready Team, het 315-Squadron bij de conversie van de NF-5 naar de F-16. In 1987 was hij Supervisor van de Fighter Weapon Instruction Training (FWIT) in Denemarken, een specialistische wapenopleiding voor gevorderde jachtvliegers. In 1988 volgde plaatsing bij het Commando Tactische Luchtstrijdkrachten als Hoofd Kantoor Wapensystemen. Van 1989 tot 1991 volgde hij de Cursus Hogere Stafvorming bij de Luchtmacht Stafschool. Hierna werd hij geplaatst als Hoofd Sectie Operatiën & Training (HSOT) bij de Luchtmachtstaf. Vanaf augustus 1992 was hij Chef Vliegdienst op de Vliegbasis Twenthe. In deze functie was hij belast met de operationele voorbereiding van Vliegbasis Twenthe voor Operatie ‘Deny Flight’. Van april tot en met oktober 1993 was hij Commandant van het eerste uitgezonden F-16 detachement in Italië. In 1994 werd hij Hoofd Afdeling Jachtvliegtuig Operatiën en vervolgens in 1995 Souschef Operatiën Koninklijke Luchtmacht, in de rang van Commodore. Hij werd in 1997, in de functie van Souschef Operatiën Defensiestaf, onder meer belast met de leiding van het Defensie Crisis Beheersingscentrum. In november 1998 werd hij, als Generaal-majoor, Commandant Tactische Luchtmacht. Op 24 maart 2000 werd hij benoemd tot Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten en op 24 juni 2004 nam hij de functie van Chef Defensiestaf op zich, onder gelijktijdige bevordering tot Generaal. Op 5 september 2005 werd Berlijn benoemd tot Commandant der Strijdkrachten. In april 2008 nam Berlijn afscheid van Defensie. Na zijn afscheid als Commandant der Strijdkrachten maakte hij in de zomer van 2008 op 58-jarige leeftijd een fietstocht naar de Spaanse bedevaartplaats Santiago de Compostela. Dick Berlijn is Sr Board Adviser bij Deloitte.