PROF.DRS GERLACH CERFONTAINE

Gerlach Cerfontaine heeft een uitgebreide ervaring in de gezondheidszorg en het semi-publieke domein. Hij was Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht, Medisch directeur van het Wilhelmina Kinderziekenhuis, medisch directeur van GGZ instelling Altrecht, professor ziekenhuiszorg bij de Universiteit van Utrecht, voorzitter van de zorgdenktank Seneca en voorzitter van de Raad van Toezicht van het OLVG in Amsterdam. Daarbij was hij bijna tien jaar president-directeur van de Schiphol Group.

Tegenwoordig is hij hoogleraar Regional Innovation Policy aan de Universiteit Maastricht, hoogleraar Corporate Governance aan de Universiteit Utrecht en bekleedt hij diverse posities binnen andere advies en toezichtsraden.

Hij is opgeleid als dokter en psychotherapeut.

Gerlach Cerfontaine adviseert Gilde Healthcare over ontwikkelingen in de gezondheidszorg.