doelstelling

Missie

NINTES wil jonge mensen in het bedrijfsleven, bij de overheid en maatschappelijke instituties uitdagen vroegtijdig hun toekomstig speelveld te verkennen zodat zij breder ontwikkeld hun toekomstige rol kunnen invullen.

Visie en uitwerking

Onze maatschappij is in continue verandering en daarmee het speelveld in het bedrijfsleven, bij de overheid en in het maatschappelijk middenveld. Jonge talentvolle toekomstige bestuurders willen midden in die verandering staan en daarin het verschil maken voor de organisatie waarin zij werken. NINTES biedt hen een platform en netwerk waarin zij zich breed oriënteren op hun toekomstige rol.

Dit netwerk ontmoet elkaar tijdens experiences. Rond zorgvuldig geselecteerde thema’s bieden ervaren bestuurders uit bedrijfsleven en bij de overheid, wetenschap en maatschappelijk middenveld inzicht en ervaring uit eerste hand. Het programma biedt mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en kennisoverdracht.

Daarnaast wordt er door interactie de mogelijkheid geboden om naast de bijeenkomsten met elkaar het netwerk te ontwikkelen. Voor deelnemers en oud-deelnemers is toegang georganiseerd tot een netwerk van sprekers en bestuurders waar ervaringen over ‘het vak’ en persoonlijke ontwikkeling gedeeld kunnen worden.

Doelstelling

Vanuit het idee dat onze maatschappij sterk verandert, stelt NINTES zich tot doel om jonge talentvolle toekomstige bestuurders in het bedrijfsleven, bij de overheid en maatschappelijke organisaties in een vroegtijdig stadium uit te dagen hun gedachten te vormen over toekomstige ontwikkelingen die grote invloed hebben op het speelveld waarin zij (in de toekomst) acteren. NINTES laat jonge, talentvolle bestuurders zelf binnen dit netwerk een nieuwe vorm van leiderschap ontwikkelen. NINTES beoogt de discussie binnen het netwerk een concreet gevolg te geven bij deelnemende organisaties. 

Uitwerken van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en servant leadership in de agenda van de 21e eeuw door discussie over genoemde uitdagingen in het bedrijfsleven, bij de overheid en maatschappelijke organisaties te stimuleren en te faciliteren. 

De uitkomsten van deze discussie een concreet vervolg geven door communicatie met en verzorgen van output over de uitkomsten van deze discussie naar de doelgroep en betrokken organisaties.

 

Events Nintes