4 februari 2021: Duurzaamheid: duur, deugd of doorbraak?

De discussie over duurzaamheid houdt aan, het debat polariseert door voor of tegen, van een dialoog is geen sprake meer. Niemand is tegen ‘klimaat’, wel tegen de hoge kosten. Niemand is ‘voor vervuiling’, wel tegen opgelegde werkelijkheid. Over de kansen en de opbrengsten horen we niemand meer. Welke zijn de motieven om voor ‘duurzaam’ te gaan? Wie profiteert van een nieuw businessmodel? Of zijn we de werkelijkheid voorbij als de transitie naar een nieuwe technologie verward wordt met het redden van de planeet (we hebben simpelweg iets beters, net als dat de stenen niet op waren aan het einde van stenentijdperk?) Doen we het alleen wanneer het ons past (of onze aandeelhouders e.a.) of zijn we oprecht?

Over dit onderwerp verwelkomen wij Prof. Dr. Jan Rotmans, Hoogleraar Erasmus Universiteit te Rotterdam.