Experience meetings & werkbezoeken

Experience III: Bestaansrecht toekomstbestendig; verdienvermogen veilig?!

Experience III:  Bestaansrecht toekomstbestendig; verdienvermogen veilig?!

Het programma zal bestaan uit 3 cases:

  • Bedrijfsleven; (naast andere drijvers) veranderende klantvoorkeuren, wensen en behoeftes, technologie, demografie, duurzaamheid is de vraag aan het bedrijfsleven om aanpassing. Hoe verandert het business model, wat vraagt dit van de organisatie (structuur, cultuur, competenties, vaardigheden?)
  • Overheid: onder invloed van demografie, technologie, globalisering en duurzaamheid gaat de samenleving stevig veranderen. O.a. de arbeidsmarkt (technologie/demografie), welke basis is er voor de overheid voor haar ‘business model’, hoe stelt de overheid haar verdienvermogen veilig voor uitgaven aan zorg, sociale zekerheid, onderwijs? Welke modellen (basisinkomen, vlaktaks, etc.)
  • Wetenschap: hoe gaat de wetenschap haar toekomstige rol invullen voor de BV Nederland en haar verdienvermogen? Wat is er nodig anders dan nu om in een ‘hightech’ samenleving de waarde van de BV Nederland en de NL samenleving veilig te stellen?

Met als inspirerende gastspreker o.a. drs. Maarten Camps, secretaris-generaal van het ministerie van Economische Zaken en voormalig topambtenaar op de ministeries van financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

terug naar pagina