Media; fake news of nieuwe democratie?!
Er ontwikkelt zich een media- technologische storm. Vele sociale media platforms leiden tot een grote pluriformiteit aan meningen, opinies, inbreng en ook een stormachtige groei aan uitingen aan het adres van leiders in de politiek, het bedrijfsleven e.a. Een nieuwe democratie ontwikkelt zich. Vraag is echter wat de bijdrage van die informatie is? Hoe filteren mensen deze informatie voor zichzelf, waaraan kun je waarde hechten? Wat is de rol van beïnvloeders, ook op een hoog politiek niveau? Op welke wijze kan deze informatie een rol spelen in net internationale krachtenveld (lees; Brexit, verkiezingen, Europese grondwet, VS, etc.) En hoe gaan aanvoerders in de politiek en het bedrijfsleven met deze democratische storm om? Wat is de betekenis daarvan voor leiderschap?