Nieuws

Nationale benchmark nieuw leiderschap slaat aan.

By maart 5, 2018 juli 3rd, 2019 No Comments

Nationale benchmark nieuw leiderschap slaat aan.

Van het toekomstig leiderschap wordt tegenwoordig veel meer verwacht dan een heldere visie, daadkracht en korte termijn besluitvaardigheid. Nieuwe technologieën, sterk uiteenlopende maatschappelijke belangen en veranderende wetgeving vanuit Nederland en Europa maken zijn of haar opdracht steeds complexer.

Daarom zijn we begin dit jaar een nationaal benchmarkonderzoek gestart onder grote bedrijven en instellingen. Een groot aantal organisaties heeft inmiddels deelgenomen aan het onderzoek.

Met de benchmark onderzoeken we waar grote bedrijven en organisaties staan als het gaat om de ontwikkeling van hun toekomstig leiderschap.
Welke ontwikkelgebieden vormen de leiders van de toekomst, breder dan de organisatie nu?
Wat is de agenda voor overmorgen waarop talentvolle leiders zich moeten voorbereiden?
Hoe organiseer je op een slimme manier structurele reflectie met ‘gelijke peers van buiten’?

Als dank voor hun deelname ontvangt de respondent direct een terugkoppeling in de vorm van een persoonlijke benchmark van zijn of haar antwoorden met de andere deelnemers. De inzichten die deze persoonlijke benchmark oplevert, kan direct worden gebruikt binnen de eigen organisatie.

Nieuwe aanvoerders- de verwachtingen zijn hooggespannen

Nieuwe aanvoerders zijn al die sleutelpersonen in organisaties – zowel managers als professionals – die nog maximaal twee tot drie stappen verwijderd zijn van een rol in de RvB, de directie of het hoofdbestuur. Van hen wordt veel verwacht. Kennis van nieuwe technologie, persoonlijke wendbaarheid om de organisatie steeds weer aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, het ontwikkelen van een hechte band met topklanten en wellicht de belangrijkste: de mogelijkheid om zelf nieuw toptalent aan te trekken, te ontwikkelen en te binden! Ga er maar aanstaan.

Het ontwikkelen van talentvolle nieuwe aanvoerders.

Het ontwikkelen van dit nieuwe leiderschap is als het maken van goeie wijn. Het is een uiterst zorgvuldig proces van selectie en on-the-job blootstelling en rijping in het interne, politieke krachtenveld. Bij Nintes zijn we van mening dat daarbij in toenemende mate ook ontwikkelgebieden buiten de bestaande organisatie van belang zijn voor de vorming van de aanvoerders van de toekomst.

“Nog geen 20% heeft de ontwikkeling van haar senior

management vastgelegd in een Leadership Development Plan”

Geconfronteerd met de nieuwe technologische en sociaal-maatschappelijke werkelijkheid dient de nieuwe aanvoerder een antwoord te vinden op vele cruciale vragen. Maar ook: welke gevolgen heeft dit voor het toekomstig functioneren als van mij als bestuurder en wat dien ik mijzelf eigen te maken om invulling te geven aan mijn rol als verantwoordelijke bestuurder?

Wat zijn de grote uitdagingen buiten de eigen organisatie?

Uit de eerste resultaten komt het beeld naar voren dat business transformatie het wint van de thema’s kostenbesparing, duurzaamheid en MVO. Vanuit de visie dat onze maatschappij sterk verandert, wil NINTES de nieuwe aanvoerders in het bedrijfsleven en bij de overheid dan ook uitdagen om vroegtijdig hun gedachten te vormen over ontwikkelingen die grote invloed zullen hebben op het speelveld waarin zij acteren. Met concrete discussies binnen het netwerk met peers van uiteenlopende organisaties worden inzichten, ervaringen en kennis gedeeld. Gezamenlijk wordt hiermee vorm en inhoud gegeven aan uitdagingen op de agenda van de 21e eeuw.

Over Wessel Berkman

Is schrijver van het boek The Commerciële Revolutie en mede-oprichter van Nintes en NedBricks. Wessel wordt regelmatig als spreker uitgenodigd op congressen en symposia en publiceert regelmatig in MT, FD, Nieuwe Leiders en Banking Review.

Marcel van der Schaaff

Is mede-oprichter van NINTES en NedBricks en partner in The BrownPaper Company. Als ondernemer is hij o.a. mede-investeerder en –oprichter van verzekeraar Mercury Trade Credit. Mede vanuit deze ervaring werkt hij met veel organisaties aan hun transformatie naar een nieuwe koers, cultuur en leiderschap.

Over NINTES

NINTES gelooft dat leiderschap dient te rijpen en kan ontstaan binnen netwerken van jonge, talentvolle, toekomstige bestuurders. NINTES daagt deelnemers uit vroegtijdig hun gedachten te vormen over hun toekomstig speelveld. NINTES is onafhankelijk en kan gebruikt worden voor een brede, out-of-the box gedachte ontwikkeling en stimuleert de dialoog met relevante (externe) stakeholders