Nieuws

Nieuw leiderschap in de wereld van overmorgen.

By maart 7, 2018 juli 3rd, 2019 No Comments

Nieuw leiderschap in de wereld van overmorgen.

De wereld voor jonge bestuurders van grote organisaties wordt steeds complexer. Een massieve beweging op gang gebracht door een aantal trends wint aan kracht. Nieuwe technologie drijft veranderingen, urbanisatie en vergrijzing vragen om andere, duurzame oplossingen. En sociale media maakt de wereld rond grote organisaties transparant voor alle stakeholders.

Deze toenemende complexiteit vraagt van de toekomstige bestuurder een langetermijnvisie, daadkracht en besluitvaardigheid. Maar ook dat men rekening houdt met de vele uiteenlopende belangen vanuit bijvoorbeeld de maatschappij, vanuit vakbonden en werknemers en vanuit nieuwe Nederlandse en Europese wetgeving. Het benchmarkonderzoek Nieuwe Aanvoerders moet antwoord geven op de vraag waar grote organisaties in Nederland staan met de ontwikkeling van hun nieuwe leiderschap.

De grote uitdagingen voor het leiderschap van overmorgen
Overheidsinstanties, grote bedrijven en andere organisaties worden gedwongen om goed na te denken hoe zij in deze nieuwe werkelijkheid willen opereren en hoe zij hun bestaansrecht veilig willen stellen.

Technologie

Drijft verandering in alle markten en vraagt om doorbraken in digitalisering

Demografie

De wereld wordt ouder, de maatschappij vergrijst;

Urbanisering

Steeds meer mensen wonen, werken en recreëren in de stad

Duurzaamheid

Een blijvend schone en veilige omgeving vraagt om andere oplossingen op het gebied van energie en mobiliteit.

Sociale media

Sociale netwerken zijn steeds bepalender in het dagelijks leven, mensen delen meer informatie en diensten met elkaar en aan elkaar

Sociale economisch

Er ontstaat een wereld van deelnemers en niet-deelnemers. Hoe wordt in de toekomst toegang voor iedereen wordt veiliggesteld?

In die route naar het bestaansrecht voor morgen wordt veel gevraagd van het nieuwe leiderschap van de organisatie. Hiermee bedoelen wij die sleutelpersonen in de organisaties – en dat kunnen zowel managers als professionals zijn – die nog maximaal twee tot drie stappen verwijderd zijn van een rol in de RvB, de directie of het hoofdbestuur.

Kennis van nieuwe technologie, wendbaarheid om de organisatie steeds weer aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, permanente verandering, een hechte band met klanten en wellicht de belangrijkste: de mogelijkheid om toptalent aan te trekken, te ontwikkelen en te binden! De verwachtingen zijn hooggespannen.

“McKinsey onderzoek: Leiderschapsontwikkeling heeft voor 2 op de 3 CEO’s topprioriteit”

Uit een internationaal onderzoek van McKinsey bleek dat van de 500 ondervraagde CEO ’s,twee op drie aangaven dat leiderschapsontwikkeling als topprioriteit moet wordt beschouwd voor nu en in de toekomst. In datzelfde onderzoek kwam ook naar voor dat 30% vandiezelfde CEO ’s aangeven dat hun bedrijf concrete businesskansen misloopt omdat ze niet voldoende leiders hebben met de juiste kwaliteiten. De vraag is dus welke eisen dit gaat stellen aan het (toekomstig) leiderschap van de organisatie en hoe die organisaties dat leiderschap gaan vormen?

Het vormen van nieuwe aanvoerders.

Het ontwikkelen van nieuw leiderschap is als het maken van goeie wijn. Het is een uiterst zorgvuldig proces van selectie en on-the-job blootstelling en rijping in het interne, politieke krachtenveld. Bezieling, creativiteit en nieuwsgierigheid: organisaties moeten behalve naar de cijfers te kijken ook vooral voldoende vrije ruimte scheppen voor verkennerswerk en experimenten, aldus professor Robbert Dijkgraaf over het nieuwe leiderschap.

Daarbij zijn in toenemende mate ook ontwikkelgebieden buiten de bestaande organisatie van belang voor de vorming van de aanvoerders van de toekomst. Geconfronteerd met de

nieuwe technologische en sociaal-maatschappelijke werkelijkheid dienen ze een antwoord te vinden op de vele cruciale vragen die hieruit voortvloeien. Plus: welke gevolgen heeft dit voor het toekomstig functioneren als van mij als bestuurder en wat dien ik mijzelf eigen te maken om invulling te geven aan mijn rol als verantwoordelijke bestuurder?

Nationaal benchmarkonderzoek

Ruim 500 grote bedrijven, overheidsinstanties en andere instellingen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de nationale benchmark “Nieuwe Aanvoerders” Hierin onderzoeken we waar de BV Nederland op dit moment staat op het gebied van huntoekomstig leiderschap. Wat zijn de thema’s waarop de toekomstige aanvoerder zich moet voorbereiden? Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de ontwikkeling van het senior management en hoe hebben deze organisaties op dit moment structurele reflectie met‘gelijke peers van buiten’ georganiseerd?

Wilt u ook deelnemen aan het onderzoek? Klik dan op deze link.

Kernvragen Benchmark Onderzoek

Welke zijn de belangrijkste uitdagingen voor de ontwikkeling van het leiderschap in organisaties (issues). Waar lopen organisaties tegen aan in de oplossing van dit vraagstuk? En wat is er nodig / moet er toegevoegd worden om die hindernissen te overkomen.

Wat zijn de ontwikkelgebieden die niet in het huidige MD jaar programma van organisaties staan, maar die wel vorming geven aan de leider van de toekomst (breder dan de organisatie agenda nu).

Wat is de agenda voor overmorgen en wat zijn de thema’s waarop uw toekomstige aanvoerder zich op moet voorbereiden?

Hoe heeft u op dit moment structurele reflectie met gelijke peers van buiten door uw talentvolle toekomstige aanvoerders

Over Wessel Berkman
is schrijver van het boek The Commerciële Revolutie en mede-oprichter van Nintes en NedBricks. Wessel wordt regelmatig als spreker uitgenodigd op congressen en symposia en publiceert regelmatig in MT, FD, Nieuwe Leiders en Banking Review.

Marcel van der Schaaff
Is mede-oprichter van NINTES en NedBricks en partner in The BrownPaper Company. Als ondernemer is hij o.a. mede-investeerder en –oprichter van verzekeraar Mercury Trade Credit. Mede vanuit deze ervaring werkt hij met veel organisaties aan hun transformatie naar een nieuwe koers, cultuur en leiderschap.

Over NINTES
NINTES gelooft dat leiderschap dient te rijpen en kan ontstaan binnen netwerken van jonge, talentvolle, toekomstige bestuurders. NINTES daagt deelnemers uit vroegtijdig hun

gedachten te vormen over hun toekomstig speelveld. NINTES is onafhankelijk en kan gebruikt worden voor een brede, out-of-the box gedachte ontwikkeling en stimuleert de dialoog met relevante (externe) stakeholders.