ORGANISATIE

Ondernemingen en organisaties

Ondernemingen en organisaties willen een verantwoorde invulling geven aan hun centrale rol in het zakelijk en maatschappelijk leven. In de transparantie van deze rol is een belangrijke verandering waar te nemen als gevolg van de sterk gewijzigde interesse van belanghebbenden voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen.

In samenhang met een groot aantal technologische, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen definiëren zich steeds meer uitdagingen voor bestuurders van organisaties die midden in de samenleving staan. Uitdagingen die zich niet eenvoudig laten duiden omdat deze zich op veel terreinen manifesteren en bovendien voortdurend in beweging zijn. Het staat echter vast dat verantwoordelijkheid en duurzaamheid extra criteria worden in besluitvormingsprocessen bij de overheid, ondernemingen en andere organisaties.

Deze ontwikkelingen zullen steeds verdergaande en sterk gewijzigde eisen aan de bestuurders van de toekomst in het bedrijfsleven en bij de overheid stellen. Toenemende complexiteit, langetermijnvisies ontplooien en tegelijkertijd korte termijn beslissingen nemen, iedere dag zijn er onverwachte gebeurtenissen die om actie vragen, terwijl de interne organisatie continue om aandacht vraagt.

De externe organisatie verandert zo snel, dat de organisatie steeds meer moeite heeft zich aan te passen. Transparantie, openheid, zichtbaarheid, duurzaamheid, daadkracht, denkkracht, verandering, leiderschap laat zich niet onderwijzen in een opleiding of cursus. Leiderschap dient te rijpen en ontstaan binnen netwerken van jonge, talentvolle, toekomstige bestuurders, die geconfronteerd met nieuwe technologische, economische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, de uitdaging zoeken hierover gedachten te vormen. Welke gevolgen heeft dit voor mijn toekomstig functioneren als bestuurder? En wat dien ik mijzelf daarin eigen te maken om zo optimaal mogelijk invulling te geven aan die verantwoordelijkheid als toekomstig bestuurder?