AGENDA IN 2019

 

14 februari De informatiesamenleving: hoe data en informatie het leven gaan veranderen?!

Data gaat een steeds belangrijkere rol spelen in organisaties. Data zijn de basis voor informatie, de basis voor besluitvorming. Data ondersteunen bij planning, om gebeurtenissen voorspelbaar te maken en om gedrag inzichtelijk te maken. Op welke wijze gaan bedrijven en overheden hiermee om? Wat is hun ambitie met dit ‘nieuwe goud’? Waar gaan deze organisaties de mogelijkheden van data benutten en waar kunnen of willen ze dat niet doen? En welke invloed hebben wij als consumenten en burgers op die data? Hoe kunnen wij beschikken over ‘onze’ data? (en subonderwerpen data zijn niet langer data /fake news leidt tot fake society? / hoe ga je om met data en informatie?)

Met inspirerende sprekers Robert Otto, Raad van Bestuur, Achmea en Jim Stolze, oprichter Aigency SingularityU Nederland en eerder TedX Nederland

10 april NINTES Lustrum 15 jaar

Op 10 april 2019 vieren wij ons derde Lustrum met een inhoudelijk programma voor al onze deelnemers, oud-deelnemers, inleiders, de (leiding van de) deelnemende organisaties, ons bestuur en leden van onze Raad van Advies. Wij verwachten grote belangstelling na ons vorige Lustrum waar meer dan 250 mensen aanwezig waren uit de top van het bedrijfsleven, overheid, wetenschap en maatschappelijke instituties.

Het thema van dit 3e Lustrum is:

Nederland verdient het?! Voldoende Vermogen als Voorloper?

Rond dit thema gaan we in op de kansrijke positie die Nederland heeft op een groot aantal terreinen. De vrijheid om te verdienen, vermogen op te bouwen, innovatie, voor de snelle groeier en de bestaande kopgroep. En niet te vergeten, de rijke historie die ons land heeft in de (internationale) economie.

Locatie voor deze Lustrumviering is Bomencentrum Jardin d’Hiverre, Baarn met als inspirerende gastsprekers: David Knibbe (CEO Nationale-Nederlanden) prof. dr. Herman Pleij (emeritus hoogleraar historische Nederlandse letterkunde) prof dr. Wim van Saarloos (President KNAW/Hoogleraar UL), drs Dimitri de Vreeze (lid Raad van Bestuur DSM N.V.), Martijn Lopes Cardozo (oprichter en CEO van Black Bear Carbon), Mathys van Abbe (oprichter KINDER), René Savelsberg (MD & CEO SET Ventures), Jan Borghuis (oprichter Greenwheels en oprichter / CEO Ease2pay NV), Siete Hamminga (oprichter en CEO Robin Radar systems) en generaal Martin Wijnen (plv. Commandant der Strijdkrachten.)

18 April Koninklijke AUPING Deventer

Opvolgingsbezoek aan de fabriek van Auping met CEO Jan-Joost Bosman

22 mei Fit en Vitaal: gezonde investering!

Vitaal zijn, energie uitstralen, wendbaarheid en flexibiliteit zijn belangrijke voorwaarden voor succes. Uitdagingen voor mensen en bedrijven in deze veeleisende tijd. Bedrijven die deze voorwaarden scheppen voor medewerkers doen een goede investering. Mensen meer eigen regie willen laten pakken en keuzes laten maken die hen laten groeien. Waar heb ik wel invloed op en hoe pak ik daar verantwoordelijkheid in? Minstens zo belangrijk is dan een ‘vrije’ omgeving, waarin jij je veilig weet om naar eigen inzicht te handelen.

Hoe je vrij kunt worden in handelen en doen staat centraal in het middagprogramma met Arjan Erkel. Vanuit zijn persoonlijke ervaring laat Arjan zien wat de betekenis is van denken en handelen in vrijheid, ook in stressvolle situaties. Aan de hand van veel voorbeelden illustreert hij waar onvrijheid toe kan leiden en welke kansen vrij handelen biedt.

Goof Hamers (o.a. Commissaris Alliander en eerder CEO van IHC en Vanderlande) prikkelt en daagt uit om de vrijheid van denken en handelen te verkennen in de besturing van de organisatie op weg naar hogere groei en ontwikkeling en rendement.

26 september Groen, groener, groenst: wereldwijd duurzamer!

De roep om duurzamer te leven, ons duurzamer te organiseren klinkt steeds luider. Geconfronteerd met de eerste fenomenen van een opwarmende aarde gaan steeds meer organisaties duurzaamheid tot hun kernactiviteiten rekenen. Hoe doen ze dat en waar lopen zij tegenaan? En wat is het effect op die organisaties? Drie cases vanuit het hart van de industrie!

Met als inspirerende gastsprekers: Rob van Wingerden, Voorzitter Raad van Bestuur BAM Groep en Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland

21 november. De nieuwe Bazaar: hoe online de wereld radicaal verandert!

De wereld van technologie doet de wereld van retail op haar grondvesten schudden. Steeds meer worden klanten direct bedient door totaal nieuwe partijen die eerder niet op dit speelveld verschenen. In finance, consumenten retail, witgoed etc. kennen we de voorbeelden. Ook vanuit het buitenland staan nieuwe partijen op. Wat drijft die verandering en hoe gaat die nieuwe markt eruitzien?

Met inspiratie van Jilko Andringa, CEO Brunel International NV en Coen de Ruiter, CEO Independer

 

 

 

AGENDA IN 2018

 

10 januari Amsterdam light Festival Vaart

De wintermaanden zorgen wederom voor een hectische tijd, maar tevens voor prachtige taferelen. Zo ook in Amsterdam.

Van 30 november tot en met 21 januari licht Amsterdam op tijdens het Amsterdam Light Festival Een cultureel festival van licht en water dat de pracht van de stad letterlijk in de schijnwerpers zet en de bezoekers in beroering brengt.

NINTES en NedBricks nodigen jou graag uit om dit magische schouwspel, in interessant gezelschap, vanaf het water te bezichtigen. Wij varen op de volgende avond een rondvaart van ongeveer anderhalve uur, onder het genot van een warm drankje en een lekkere hap.

Wij kijken er naar uit om samen met jou dit prachtige festival bij te wonen!

Aanvang: 18.00 uur
Locatie: Amsterdamse grachten

18 januari Werkbezoek Philips

Op donderdag 18 januari 2018 ben je uitgenodigd voor een bedrijfsbezoek bij Philips in Best door de heer Jan Kimpen (Chief Medical Officer van Koninklijke Philips N.V.) die de inleiding heeft verzorgd op de afgelopen Experience van 21 september. Het programma zal er als volgt uitzien:

09:30 – 10:30 uur – Aankomst en welkom/presentatie door Jan Kimpen
10:30 – 12:00 uur – Rondleiding customer visit center – health care & innovatie
12:00 – 13:00 uur – Vragen, discussie met broodje erbij

Locatie: Philips Customer Care Center, Best

25 januari NINTES en NedBricks Informatiesessie Studiereis China

Volgend op de succesvolle reis naar Silicon Valley in 2016 gaan we komend jaar onze (onderzoeks) pijlen richten op China.

Van 9 – 16 juni 2018 reizen we met een beperkt gezelschap (max. 20) af naar een aantal beeldbepalende steden/ agglomeraties in China. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en we zullen een aantal thema’s vastpakken om het programma zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen die een ieder van jullie daarin heeft. Daarbij kun je denken aan het volgende:

• High tech, technologie ontwikkeling; hoe gaan Chinezen daarmee om? Sterker nog, wat kunnen wij leren gegeven de snelle ontwikkeling op het gebied van platform-technologie en mobiel in China?
• Energie en klimaat; na de Parijse akkoorden is China in volume en beleid naar 2050 een van de voortrekkers op het gebied van klimaat ondanks de achterstand die nog in te halen is. Wat kunnen wij daarvan leren in West-Europa?
• China kent een aantal leidende organisaties op het gebied van tech; op welke wijze functioneren die organisaties (leiderschap, business management) en wat maakt hen tot harde groeiers?
• Hoe zijn Chinezen met innovatie bezig? Kun je de mindset van mensen in 1 of 2 generaties veranderen?
• Link Nederland – China verkennen. Roots gaan heel ver terug.

(En alle andere onderwerpen die relevant zijn voor jou en jouw ontwikkeling en waarneming van de ontwikkelingen in China!)

Daarvoor komen we op 25 januari a.s. bijeen voor een eerste informatiesessie samen met organisator van deze studiereis Rosalie Urselmann van Voyedge. In deze sessie inventariseren we doelen, wensen en is er gelegenheid vragen te stellen over alle zaken die je rond deze studiereis zou willen weten.

Locatie: secretariaat NINTES / NedBricks (kantoor The Brown Paper Company, prof Bronkhorstlaan 10, gebouw 84, zie www.brownpapercompany.nl)

Start: 17.30 uur (einde rond 19.30 uur)

8 februari Experience I:  Sociale Innovatie; de samenleving naar een nieuw evenwicht?!

De maatschappij is in beweging onder de aanhoudende veranderingen als gevolg van technologie, demografie, internationalisering en concurrentie. Deze bewegingen hebben grote invloed op de arbeidsmarkt, het onderwijs en de wijze waarop ondernemingen zich ontwikkelen. De arbeidsmarkt verandert door wijzigende demografie en vraagt elders om aanpassing door automatisering / robotisering. De vraag naar onderwijs kent een sterk veranderende invulling op zoek naar nieuwe vaardigheden en competenties. Internationalisering heeft een grote invloed op de wijze waarop ondernemingen zich bewegen op de markt. Hoe bewegen de bestaande instituties (maatschappelijk middenveld als in vakbonden, werkgeversverenigingen en de politiek) zich in dit speelveld? Wat is de rol van die instituties in de toekomst? En welke vaardigheden gaat dit vragen van de ‘manager van de toekomst?’
met als gastsprekers o.a. drs. Henk Hagoort, Vz CvB Windesheim, Fons Trompenaars, THT KPMG en prof. dr. B. Baarsma, directeur Kennisontwikkeling bij de Rabobank en eindverantwoordelijk voor RaboResearch.
3 mei Bedrijfsbezoek Tesla

Op donderdag 3 mei 2018 gaan we op bedrijfsbezoek bij Tesla in Tilburg waar we naast een presentatie een tour door de fabriek en kennismaking met de auto’s zullen krijgen. Er zal worden afgesloten met een gezellige borrel. Het bestuur van NINTES nodigt je van harte uit aanwezig te zijn!

Aanvang: 17.00 uur (welkom vanaf 16.30 uur)
Locatie: Tesla Fabriek, Tilburg

Meld je snel aan, er zijn slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar!

 24 mei Experience II:  SmartIndustry: communicerende vaten in technologie!

Technologische ontwikkeling maakt het mogelijk om steeds meer entiteiten, apparaten, mensen en organisaties onderling met elkaar te laten communiceren. De informatie die zij uitwisselen is van belang voor de kwaliteit van processen, producten, diensten. Daarnaast kunnen allerlei onderling afhankelijke processen automatisch worden afgestemd als apparaten met elkaar communiceren. Sterker nog de voorspelbaarheid, betrouwbaarheid van die processen kan verder omhoog, bedrijven kunnen sneller vernieuwen en de kosten omlaag brengen. Hoe komen die samenwerkingen tot stand, hoe werken die samenwerkingen in de praktijk en wat gebeurt er in de keten? Wat is nu wel mogelijk dat eerder niet mogelijk leek? En wat is de impact op de organisatie en de mensen die in die organisatie werken?

Met als inspirerende gastsprekers o.a. Prof. Tom Heskes,  Professor Data Science, Radboud Universiteit en Marc Hendrikse, CEO, NTS Group.

9 – 16 juni NINTES en NedBricks Studiereis China

Volgend op de succesvolle reis naar Silicon Valley in 2016 gaan we komend jaar onze (onderzoeks) pijlen richten op China.

Van 9 – 16 juni 2018 reizen we met een beperkt gezelschap (max. 20) af naar een aantal beeldbepalende steden/ agglomeraties in China. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart en we zullen een aantal thema’s vastpakken om het programma zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen die een ieder van jullie daarin heeft.

28 juni NINTES & NedBricks Zomervaart

Om deze mooie zomer goed te beginnen gaan we met huidige deelnemers en mede alumni van NINTES en NedBricks door Amsterdam varen op donderdag 28 juni van 16.00 – 20.30. Een mooie gelegenheid om elkaar tijdens een borrel weer bij te praten.

19 september NINTES en NedBricks Golf Challenge

We beleven deze dag een wedstrijd op de Veluwse Golf Club nabij Hoog Soeren. Op deze bijzondere plek hebben we een prachtig programma voor je samengesteld. Een dag voor netwerk en ontspanning

Aanvang: 11.00 uur
Locatie: de Veluwse Golf Club

27 september Experience III:  Bestaansrecht toekomstbestendig; verdienvermogen veilig?!

Het programma zal bestaan uit 3 cases:

  • Bedrijfsleven; (naast andere drijvers) veranderende klantvoorkeuren, wensen en behoeftes, technologie, demografie, duurzaamheid is de vraag aan het bedrijfsleven om aanpassing. Hoe verandert het business model, wat vraagt dit van de organisatie (structuur, cultuur, competenties, vaardigheden?)
  • Overheid: onder invloed van demografie, technologie, globalisering en duurzaamheid gaat de samenleving stevig veranderen. O.a. de arbeidsmarkt (technologie/demografie), welke basis is er voor de overheid voor haar ‘business model’, hoe stelt de overheid haar verdienvermogen veilig voor uitgaven aan zorg, sociale zekerheid, onderwijs? Welke modellen (basisinkomen, vlaktaks, etc.)
  • Wetenschap: hoe gaat de wetenschap haar toekomstige rol invullen voor de BV Nederland en haar verdienvermogen? Wat is er nodig anders dan nu om in een ‘hightech’ samenleving de waarde van de BV Nederland en de NL samenleving veilig te stellen?

Met als inspirerende gastspreker Jan-Joost Bosman, CEO van Koninklijke Auping en Gerard van Olphen, CEO van All Pensions Group NV

8 oktober Bedrijfsbezoek ESA ESTEC

Op dinsdag 8 oktober 2018 gaat NINTES op bedrijfsbezoek bij ESTEC in Noordwijk.

Het programma zal er als volgt uitzien:

11:00-12:00        Presentatie
12:00-13:00        Lunch
13:00-16:00        Bezoek faciliteiten (voornamelijk laboratoria)

29 november Experience IV:  Duurzaamheid: businessmodel en bestaansrecht!

Bedrijfsleven: met de afspraken in Parijs komt het bedrijfsleven steeds meer in beweging rond nut, noodzaak en kansen in duurzaamheid. Naast nut en noodzaak (klimaatverandering) is er een interessante kans (verdienvermogen uit transformatie) voor nieuwe technologie, toepassingen voor de BV Nederland. Hoe kunnen we deze nieuwe kansen verzilveren voor Nederland? Wat vraagt dit van bedrijven en organisaties midden in dit spel?

Met als gastspreker o.a. Maurice Oostendorp, CEO, de Volksbank en Michiel Eielts, Managing Director, Equinix.

 

AGENDA IN 2017

17 januari Amsterdam light Festival Vaart

2017 staat voor de deur! De wintermaanden zorgen wederom voor een hectische tijd maar tevens voor prachtige taferelen. Zo ook in Amsterdam. Van 1 december tot en met 22 januari licht Amsterdam op tijdens het Amsterdam Light Festival. Een cultureel festival van licht en water dat de pracht van de stad letterlijk in de schijnwerpers zet en de bezoekers in beroering brengt. Wij varen op 17 januari een rondvaart vanaf 18.00 uur, onder het genot van een warm drankje en een lekkere hap. De vaart duurt anderhalf uur. Ik kijk er naar uit om samen met jou dit prachtige festival bij te wonen en op deze manier samen het nieuwe jaar in te luiden!

9 februari Experience I: De Toekomst van Werk

Over arbeidsmarkt en de markt voor Werk! De arbeidsmarkt verandert in razendsnel tempo. Nederland was al flexkampioen met een groot aantal tijdelijke banen, hoe gaat dit er in de toekomst uitzien? Wat is de waarde van arbeid als productiefactor nog in een digitaliserende wereld? Met welke ontwikkelingen daarin moeten we stevig rekening houden?

Robotisering: hoe arbeid als productiefactor verdwijnt! Technologische verandering grijpt snel om ons heen. Veel standaard, herhalend werk kan overgenomen worden of geautomatiseerd worden met behulp van robots. Veel van de taken die nu nog door mensen uitgevoerd worden, kunnen overgenomen worden door robots. Wat betekent dit voor de productiefactor arbeid? Is die daarmee opgehouden te bestaan? Welke voordelen zal robotisering de komende tien jaar voor je organisatie brengen?

Met o.a. mevrouw Marjolein ten Hoonte, directeur Arbeidsmarkt en MVO Randstadgroep Nederland en mevrouw Linda Kool, senior onderzoeker, Rathenau Instituut en de heer Jan Albers, CEO Ten Cate en president commissaris PSV en GammaHolding

21 februari Werkbezoek Royal FloraHolland (met Lucas Vos, CEO)

Aanvang: 7.45 uur (einde 10.00 uur)
Locatie: Royal FloraHolland (Aalsmeer)

18 mei Experience II: Mens & organisatie: Hoe ontwikkel ik?!

Wat is belangrijk voor de organisatie om te ontwikkelen? Welke belangrijke voorwaarden voor groei zijn er? Hoe ontwikkel ik mij als manager, hoe geef ik mijn verantwoordelijkheid vorm als leider in de organisatie? Hoe ontwikkel ik mijn team, wat is daarvoor nodig? met mevrouw drs. M. (Marielle) Lichtenberg, directeur digitale bank, Rabobank, de heer ir J.N.K. (Jaap) Bierman, algemeen directeur HTM en de heer mr R.H.L.M. (Roger) van Boxtel, President-directeur van Nederlandse Spoorwegen NV.

30 augustus NINTES Zomervaart

Om deze mooie zomer goed af te sluiten gaan we varen op de Amsterdamse grachten. Een mooie gelegenheid om elkaar tijdens een borrel weer bij te praten. Meer informatie over de opstaplocatie, contactgegevens en exacte verzameltijd volgt na bevestiging van je komst. Let op, er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij!

Aanvang: 16.00 uur (einde 20.30 uur)
Locatie: Amsterdamse Grachten

21 september Experience III: Technologie: Nieuwe samenwerkingen, nieuwe technologie!

Nieuwe samenwerkingen, structuren en businessmodellen: productie vernieuwt de keten! In de toekomst wordt veel productie van onderdelen en materialen lokaal gedaan met behulp van print-technologie. Wat zijn de gevolgen voor de industrie in Nederland? Hoe gaan bedrijven/organisaties zich anders organiseren? Welke kansen ontstaan in vernieuwing? (o.a. Kunstmatige intelligentie, hoe nieuwe businessmodellen ontstaan door de invloed van nieuwe technologie!) met dr. Marcia Goddard, HR Project Manager (Neuropsychologie/Wetenschap) YoungCapital, Alexander van der Lof, CEO TKH Group N.V. en Jan Kimpen, Chief Medical Officer van Koninklijke Philips N.V.

27 september NINTES Golf Challenge

We beleven deze dag een wedstrijd op de Veluwse Golf Club nabij Hoog Soeren. Op deze bijzondere plek hebben we een prachtig programma voor je samengesteld. Een dag voor netwerk en ontspanning.

Aanvang: 11.30 uur (einde 20.00 uur)
Locatie: de Veluwse Golf Club

23 november Experience IV: Technologie en Transformatie; impact van technologie op de organisatie?!

Er is een veelheid aan technologie die op de markt komt; wat is die technologie precies? Wat betekent die technologie voor mijn organisatie en mijn rol in die organisatie? Hoe kan ik de impact van deze verandering doorgronden? Waarbij toepasbaarheid een technische kant kent en een ‘werkend krijgen’ kant. Met cases van deelnemers (TenneT, NautaDutilh, KPMG) en inspirerende gastsprekers Patrick de Zeeuw, CEO en oprichter Startupbootcamp en Erik Roddenhof, CEO de Persgroep Nederland.

14 december NINTES – NedBricks ALF vaart

2018 staat voor de deur! De wintermaanden zorgen wederom voor een hectische tijd, maar tevens voor prachtige taferelen. Zo ook in Amsterdam.

Van 30 november tot en met 21 januari licht Amsterdam op tijdens het Amsterdam Light Festival Een cultureel festival van licht en water dat de pracht van de stad letterlijk in de schijnwerpers zet en de bezoekers in beroering brengt.

NINTES en NedBricks nodigen jou graag uit om dit magische schouwspel, in interessant gezelschap, vanaf het water te bezichtigen. Wij varen op de volgende avond een rondvaart van ongeveer anderhalve uur, onder het genot van een warm drankje en een lekkere hap.

Wij kijken er naar uit om samen met jou dit prachtige festival bij te wonen en op deze manier samen het nieuwe jaar in te luiden!

Aanvang: 18.00 uur
Locatie: Amsterdamse grachten

 

 

ONDERWERPEN IN 2016

 

17 november Technologie en Toekomst: De samenleving gereorganiseerd!
Technologie en Toekomst: De samenleving gereorganiseerd! Institutionele zekerheden vallen weg als markten totaal anders georganiseerd worden. Wat gebeurt er als banken verdwijnen en fintech startups verschijnen? Hoe wordt vertrouwen georganiseerd? Wie worden de nieuwe ‘vertrouwenspartijen’ zoals de banken dit waren in het maatschappelijke verkeer? Wat is het grote belang van onze Instituties? met o.a. de heer dr. Dirk Helbing, Professor Computational Social Sciences ETH Zurich / TU Delft, de heer Martijn Aslander Stand-Up filosoof en auteur van ‘Nooit Af’ [permanent Beta] en de heer Ron de Mos, SVP & General Manager the Netherlands CGI
22 september Nederland Concurrentieland: Wereldwijd de Wedstrijd Winnen!
Nederland Concurrentieland: Wereldwijd de Wedstrijd Winnen! We hebben als BV Nederland een reputatie als exportland en logistiek knooppunt voor Europa. Razendsnel ontwikkelen landen dichtbij en ver weg zich tot nieuwe concurrenten. Voordelen van vroeger tellen niet langer in de moderne tijd, wat is wel een weg die ons competitief houdt voor de toekomst? Waarin kan ons land excelleren en wat vraagt dat van bedrijven en hun leiding? Welke maatregelen kan men treffen om de internationale activiteiten van de organisatie te versterken? met de heer Just Spee, CEO Stage Entertainment, de heer Tom van Aken, CEO Avantium Technologies en de heer Lucas Vos, CEO FloraHolland
11 juni NINTES Studie reis San Francisco – Silicon Valley
Studiereis naar aantal beeldbepalende tech- startups in verschillende markten. Serie introducties in San Francisco, Palo Alto, Silicon valley en de Universiteiten met sprekers / inleiders op topniveau! Inspiratie en innovatie op topniveau, select gezelschap deelnemers.
17 mei Energie & Mobiliteit: Samenleving in Beweging!
Energie in overvloed: decentraal doorpakken! Energie komt overvloedig en gratis beschikbaar? Wat zijn de gevolgen voor onze economie, die nu nog op een totaal andere (lees: fossiel) basis is gebouwd? Een transitie van grote omvang en verstrekkend. Wat verwacht men dat het binnen de eigenorganisatie teweeg (gaat)brengen? En Mobiliteit en Energie: hoe bewegen wij ons in de toekomst? Mensen willen mobiel zijn; vrijheid is een groot goed. Wonen (ver) weg van waar je werkt en in de vrije tijd gaan en staan waar je wil. Maar dat verandert, we werken steeds meer op plaatsen waar het op dat moment uitkomt. Woon- werkverkeer krijgt een andere invulling. Mobiel zijn is belangrijk, passend in de keten. Hoe schakelen diverse modaliteiten in de toekomst? met o.a. de heer Dr. N. (Noé) van Hulst, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de OESO, de heer Dr. C. (Chris) Laurens, Vice President, Innovation and Future Energies, Royal Dutch Shell en de heer J.M. (Mel) Kroon, CEO van TenneT Holding.
20 april Werkbezoek Tesla Motors Europe Tilburg
Bezoek aan de fabriek van Tesla in Tilburg met o.a. introductie en rondleiding in de fabriek, inleiding van een van de productie-directeuren en een testrit in een Tesla Model S.
11 februari Duurzaam Verdienvermogen; Organisaties in Transitie!
Steeds meer bedrijven raken aan het einde van hun productlevenscyclus. Een heroriëntatie kan niet uitblijven op zoek naar kansen om rendement te realiseren. Hoe vernieuw je jouw organisatie? Hoe kom je tot een nieuw businessmodel, waarin je waarde toevoegt voor jouw klanten? Wat vraagt dit van de organisatie; ontwerp, inrichting en besturing? Hoe transformeer je de organisatie, wat zijn eigenschappen nodig voor die transitie? Hoe herkent de leider die eigenschappen? met o.a. de heer Dr Aart Bontekoning over Generaties in Bedrijven, de heer Bart Hogendoorn, CEO HP Nederland over ICT in transitie en de heer Tom Kliphuis, CEO VGZ over de transitie in de zorg!
20 januari European Space Agency (ESA): Transfer of Technology: “What space can do for your company” en “What space can do for your society”
Ontvangst door het management van ESA met den introductie “What Space does for society” en de rol daarin van European Space Agency en een Inleiding op “What Space can do for your company” en ESA’s Technology.
Discussie over management van complexe technologie-projecten in een internationale omgeving en een rondleiding in een aantal van de faciliteiten en laboratoria van ESA-ESTEC met de heer Philippe Schoonejans (Head of Robotics and Future Projects Office, ESA Human Spaceflight and Operations) en eregast de heer André Kuipers (Astronaut en Wetenschapper!)

ONDERWERPEN IN 2015

 

26 november Nederland in Europa: Kansen en Kracht!
Europa wordt steeds meer bepalend voor veel beleid in Nederland. Nederland exporteert het overgrote deel van haar export naar landen in de EU. Europa is daarmee bepalend voor de ontwikkeling van ons land en onze economische groei. Maar wat is Europa eigenlijk? Wat is de rol van het bedrijfsleven in Europa? Zit het bedrijfsleven in Europa of kijkt ze alleen maar naar Europa? Wat gaat Europa ons brengen en wat vooral niet? met o.a. de heer Arend Jan Boekestijn (Historicus verbonden aan de Universiteit van Utrecht en eerder lid Tweede kamer der Staten-Generaal) en de heer Arthur van Dijk (Voorzitter van Transport en Logistiek Nederland.)
24 september Technologie en Innovatie in de Organisatie: hoe onze organisatie gaat veranderen!

Grote technologische doorbraken vinden plaats. Het internet beperkt zich niet tot een wereldwijd medium waarom we informatie vinden, maar transformeert zich naar een netwerk waar apparaten elkaar vinden. Technologie is meer dan ooit een drijvende kracht achter veel veranderingen in de economie en onze maatschappij. Niet zelden worden vernieuwingen geïntroduceerd door nieuwkomers die snel de markt veroveren. Maar hoe zit dat in bestaande organisaties? Hoe organiseren zij vernieuwing? Hoe organiseer ik innovatie in de organisatie? Wat doen grote technologische doorbraken met mijn organisatie? Hoe stimuleer ik de doorbraak? EN wat moet er vooral niet gedaan worden? met o.a. de heer Prof. Dr. Loek Winter, oprichter MC groep, mede-oprichter Plexus Medical, de heer Pieter van der Does, oprichter en CEO van Adyen, de heer Rene Frijters, oprichter van o.a. Alex Beleggingen en KNAB en de heer mr. Ben Verwaayen, vml CEO BT en CEO Alcatel-Lucent, oprichter en partner Keen Venture Partners en lid Raad van Commissarissen AkzoNobel.

21 mei Leiderschap: hoe ontwikkel ik mijzelf?!

Ontwikkeling van eigen persoonlijkheid en competenties om leiding te geven aan de organisatie worden almaar meer van belang. Met een sterk veranderende omgeving vragen steeds meer leidinggevende zich af hoe zij zich meer kunnen ontwikkelen in hun leiderschap naar de organisatie toe. In deze Experience daarom een aantal eigentijdse cases van eindverantwoordelijken die vanuit ervaring aanknoping bieden op dit thema. Met o.a. de heer Dr G.J. (Hans) Wijers, Voorzitter Raad van Commissarissen Heineken N.V. en vml. Voorzitter Raad van Bestuur en CEO AkzoNobel N.V. en Commandant der Landstrijdkrachten, Luitenant-Generaal M.C. (Mart) de Kruif.
7 mei Werkbezoek Hightech Campus Eindhoven
Volgend op ‘Hightech in de Polder’ bezoeken we de Hightech Campus in Eindhoven. Samen met Frans Schmetz, directeur van de High Tech Campus en (ovb) burgemeester van Eindhoven, Rob van Gijzel. Met drie start-ups van de Campus verkennen we de kansen en leerpunten voor innovaties.
17 april Shell: Innovatie en Technologie
Volgend op de inleiding van Dick Benschop (President-directeur van Shell Nederland BV) zijn we uitgenodigd een werkbezoek te brengen aan Shell. Gastheer is Chris Laurens, Vice President Future Energy Technologies die met ons de dialoog aangaat over de toekomst van energie en de visie van Shell op innovatie en technologie in Energie.
5 februari Technologie: Drijver voor Nieuwe kansen!
Hoogwaardige (ICT) technologie creëert veel toegevoegde waarde (banen, inkomen, welvaart) Er zijn veel kansen vanuit bijvoorbeeld Bigdata, maar nog weinig ervaringen gedeeld. Welke zijn die kansen en hoe verzilvert de organisatie deze? Hoe veranderen de business-modellen als gevolg van de invloed en ontwikkeling van technologie? Welke verandering initieert deze verandering binnen de organisatie? En tot slot het domein van de sociale media wordt steeds groter en alomvattend. Hoe manage je de reputatie van de organisatie in een wereld die slechts bestaat uit bits and (sound)bites? met Renzo Taal, VP Northern Europe, Salesforce.com, Frank Buytendijk, Research VP Gartner en Robert Jan van de Kraats RA, Vice Voorzitter Raad van bestuur en CFO Randstad Holding NV.

ONDERWERPEN IN 2014

 

20 november Experience – Nieuwe Netwerken: Leiding Nemen in de Nieuwe Maatschappij
Onze maatschappij werkt samen aan meerwaarde in nieuwe netwerken. Steeds meer organisaties werken samen aan specifieke oplossingen in een deel van de (waarde-) keten. Wat vraagt dit van organisaties, hoe veranderen zij naar deze nieuwe realiteit? Welke kenmerken hebben deze nieuwe netwerkorganisaties en hoe worden zij geleid? Met o.a. de heer Prof. Dr. Jan Auke Walburg, hoogleraar Positieve Psychologie Universiteit Twente, de heer Peter van der Veer MBA MMM, algemeen directeur AHOY Rotterdam en de heer Maarten Edixhoven, directeur Pensioenen AEGON Nederland
30 oktober Duurzaam Doorpakken; Duurzaamheidsdag bij Nedtrain
Gastheer Michiel van Roozendaal (CEO Nedtrain) zal aan de hand van de kernactiviteiten van Nedtrain laten zien welke dilemma’s ontstaan voor zijn organisaties in duurzaamheid. Naast discussie tevens een rondleiding door de organisatie in Haarlem.
3 oktober Opvolgingsbijeenkomst Siemens Compressorenfabriek Hengelo
De Compressorfabriek te Hengelo. Een korte introductie: Siemens Nederland N.V. locatie Hengelo is een wereldwijd actieve solution provider voor de olie- en gasindustrie. De core business bestaat uit compressorinstallaties voor de exploitatie van olie- en gasvelden en aansluitend transport. Deze worden zowel rechtstreeks aan de eindgebruikers geleverd als aan contractors, over de hele wereld.Onze gastheer Huub Banus (Country business unit head compression at Siemens Nederland NV) heet ons graag van harte welkom voor dit bezoek. Naast een rondleiding door de fabriek zullen we ook met elkaar van gedachten wisselen over specifieke thema’s die momenteel spelen op en rondom Siemens in Hengelo!
18 september Experience – Organische Groei: Jouw bedrijf Toekomstbestendig?
Groei: Bouwen aan nieuwe Markten. Veel bedrijven hebben na de sanering van afgelopen jaren de ambitie weer te groeien. Nu is er nulgroei, maar waar gaan bedrijven in de toekomst hun groei realiseren? In welke markten en met welke producten? En hoe krijg je een organisatie vanuit de besparingsmodus in een groeimodus? Hoe kunnen organisaties zelfstandig groeien in de markt? Of komt er een massale koopgolf / consolidatie op gang in markten waar bedrijven willen groeien? En wat vraagt dit van het leiderschap van de organisatie? met o.a. de heer drs. Dick Benschop, President-directeur van Shell Nederland BV, de heer Frans van der Reep, Lector Hogeschool Inholland, strateeg bij KPN en de heer Victor van Tol, oprichter van Snappcar!
10 juni NINTES ExpertisE Management zoals het bedoeld is
ExpertisE Management Zoals Het Bedoeld Is
De ExpertisE Management Zoals Het Bedoeld Is is een interactieve sessie waarbij je onderdeel zult zijn van energieke discussies in een interessant gezelschap. Centraal staat het vormen van een sterk organisatie-DNA en hoe management zijn rol hierin kan pakken.Programma
15.30 uur Ontvangst
16.00 uur Welkom en even voorstellen
16.10 uur Interactieve sessie met Wessel Berkman
17.55 uur Afronding, boekuitreiking en mogelijkheid tot signeren
18.00 uur Afsluitende netwerkborrel
18.30 uur EindeDe sessie
Het nieuwste boek van Wessel Berkman is Management Zoals Het Bedoeld Is. Bij dit boek hoort ook een BPC ExpertisE. Tijdens deze sessie ga je in gesprek met een groep van maximaal 12 deelnemers, over de thema’s uit dit boek. Bedrijven verspillen veel kapitaal door zich onvoldoende bewust te zijn van hun unieke kenmerken, hun DNA. Erger nog: in economisch zwaar weer worden die kenmerken als eerste wegbezuinigd. Dat gaat niet alleen ten koste van omzet en goodwill, maar betekent ook gemiste ontwikkelkansen en afnemende medewerkersbetrokkenheid.
Wessel Berkman laat praktisch en effectief zien hoe u het organisatie-DNA kunt activeren en in klinkende munt om kunt zetten. Daarvoor moet het aan twee voorwaarden voldoen: het moet onderscheidend zijn en het moet gemeenschappelijk beleefd worden. Dat realiseren is de taak van de manager: dat is management zoals het bedoeld is.
Welke kenmerken vormen jullie unieke gemeenschappelijk beleefde organisatie-DNA en hoe geeft jullie management vorm aan het realiseren van dit organisatie-DNA?
22 mei Nintes Experience – Regel en Risico: De Maakbaarheid van de Samenleving?
De Risicoloze samenleving is dat een instituut of een illusie? Alles in onze samenleving is georganiseerd, moet geregeld worden zonder risico. Alle activiteiten zijn vastgelegd in regelgeving – niets is nog aan het toeval meer overgelaten. Maar wat gebeurt er met een samenleving wanneer regels tot in het absurde worden doorgedreven of wanneer regels het doel niet langer dienen? Wat is het effect op het zelfregulerend vermogen van de samenleving? Op welke wijze wordt het individu aangesproken? Vanuit het concept van ‘De Domme Samenleving’ waarin mensen alleen nog maar in staat zijn hokjes aan te kruisen? Of vanuit de Echte (verantwoordelijke) afweging waarin mensen zelf besluiten nemen? En wat vertelt dezelfde situatie ons vanuit het bedrijfsleven? Hoe kunnen we ‘moral hazard’ problemen – die ons eerder noopten tot allerlei regels – voorkomen, wat is bepalend voor de moraal van de samenleving en de actoren in de economie / samenleving? Waardoor laten zij zich leiden? met o.a. Prof. dr. Bas Haring, Hoogleraar Universiteit van Leiden, de heer Gerwin Schuring, Sales Director, Schuberg Philis en de heer Drs D. Sluimers, Voorzitter Raad van Bestuur All Pensions Group.
20 mei NINTES ExpertisE Management zoals het bedoeld is
ExpertisE Management Zoals Het Bedoeld Is
De ExpertisE Management Zoals Het Bedoeld Is is een interactieve sessie waarbij je onderdeel zult zijn van energieke discussies in een interessant gezelschap. Centraal staat het vormen van een sterk organisatie-DNA en hoe management zijn rol hierin kan pakken.Programma
7.30 uur Ontvangst met een broodje
8.00 uur Welkom en even voorstellen
8.10 uur Interactieve sessie met Wessel Berkman
9.55 uur Afronding, boekuitreiking en mogelijkheid tot signeren
10.00 uur EindeDe sessie
Het nieuwste boek van Wessel Berkman is Management Zoals Het Bedoeld Is. Bij dit boek hoort ook een BPC ExpertisE. Tijdens deze sessie ga je in gesprek met een groep van maximaal 12 deelnemers, over de thema’s uit dit boek.Bedrijven verspillen veel kapitaal door zich onvoldoende bewust te zijn van hun unieke kenmerken, hun DNA. Erger nog: in economisch zwaar weer worden die kenmerken als eerste wegbezuinigd. Dat gaat niet alleen ten koste van omzet en goodwill, maar betekent ook gemiste ontwikkelkansen en afnemende medewerkersbetrokkenheid.
Wessel Berkman laat praktisch en effectief zien hoe u het organisatie-DNA kunt activeren en in klinkende munt om kunt zetten. Daarvoor moet het aan twee voorwaarden voldoen: het moet onderscheidend zijn en het moet gemeenschappelijk beleefd worden. Dat realiseren is de taak van de manager: dat is management zoals het bedoeld is.
Welke kenmerken vormen jullie unieke gemeenschappelijk beleefde organisatie-DNA en hoe geeft jullie management vorm aan het realiseren van dit organisatie-DNA?Lees meer
24 april NINTES ExpertisE Management zoals het bedoeld is
ExpertisE Management Zoals Het Bedoeld Is
De ExpertisE Management Zoals Het Bedoeld Is is een interactieve sessie waarbij je onderdeel zult zijn van energieke discussies in een interessant gezelschap. Centraal staat het vormen van een sterk organisatie-DNA en hoe management zijn rol hierin kan pakken.Programma
7.30 uur Ontvangst met een broodje
8.00 uur Welkom en even voorstellen
8.10 uur Interactieve sessie met Wessel Berkman
9.55 uur Afronding, boekuitreiking en mogelijkheid tot signeren
10.00 uur EindeDe sessie
Het nieuwste boek van Wessel Berkman is Management Zoals Het Bedoeld Is. Bij dit boek hoort ook een BPC ExpertisE. Tijdens deze sessie ga je in gesprek met een groep van maximaal 12 deelnemers, over de thema’s uit dit boek.Bedrijven verspillen veel kapitaal door zich onvoldoende bewust te zijn van hun unieke kenmerken, hun DNA. Erger nog: in economisch zwaar weer worden die kenmerken als eerste wegbezuinigd. Dat gaat niet alleen ten koste van omzet en goodwill, maar betekent ook gemiste ontwikkelkansen en afnemende medewerkersbetrokkenheid.
Wessel Berkman laat praktisch en effectief zien hoe u het organisatie-DNA kunt activeren en in klinkende munt om kunt zetten. Daarvoor moet het aan twee voorwaarden voldoen: het moet onderscheidend zijn en het moet gemeenschappelijk beleefd worden. Dat realiseren is de taak van de manager: dat is management zoals het bedoeld is.
Welke kenmerken vormen jullie unieke gemeenschappelijk beleefde organisatie-DNA en hoe geeft jullie management vorm aan het realiseren van dit organisatie-DNA?Lees meer
27 maart NINTES 10 jaar Vooruit! : Succesvolle Strategieën voor Samenwerking in de Polder!
Bedrijven hebben de ambitie rendement te genereren, door groei en verbeteren van hun organisatie. Overheden ondersteunen burgers en bedrijven bij de realisatie van hun doelen. Wetenschap ontwikkelt kennis die belangrijke input is voor vernieuwing in de Maatschappij. Instituties bewaken de verhoudingen in de samenleving en het economisch verkeer en faciliteren de samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid.10 jaar NINTES Vooruit! kent een ambitieuze agenda waarin we ruimte bieden aan ondernemers, bestuurders van bedrijven en bij de overheid en maatschappelijk instituties om de kansen en successen voor ons land te vieren en onder de aandacht te brengen. De heer ir. Wiebe Draijer, voorzitter van de SER zal zijn visie vanuit het sociaal-economische overleg model toelichten. De heer ir. Hans de Jong, CEO Philips Electronics Benelux, belicht de samenwerking van Philips met de medische wetenschap in de zorgketen! Vanuit het Kabinet wordt de rol van de Overheid toegelicht bij het aanjagen van kansrijke sectoren en het creëren van de juiste randvoorwaarden door Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap drs. Sander Dekker. Uitdager en uitblinker in de Eindhovense Brainport is Sioux Group, Hans Duisters, CEO laat zien hoe hij zijn organisatie in een netwerk excelleert! Prof Eric Bartelsman benadert de economische groeitrends de komende decennia vanuit de kansen voor zorg, cultuur en onderwijs!
13 februari Nintes Experience – Organisatie in de Waardeketen: Transitie naar Meerwaarde in de Keten!
Onze economie is in transformatie. Klanten vragen om meer onderscheidend vermogen, betere en snellere dienstverlening en meerwaarde voor het geld dat zij investeren bij de aankoop van goederen en diensten. Verdienmodellen van veel sectoren in de economie veranderen; er is een verschuiving van bezit naar gebruik (auto delen, duurzame goederen samen aanschaffen, leasen / ruilen), er wordt steeds meer in co-creatie of samen met anderen geproduceerd op decentraal niveau (denk aan energie) en goederen en diensten worden anders gedistribueerd en verkocht (van warenhuis naar webwinkel, van offline naar online). Dat stelt veel bedrijven en overheden voor grote veranderingen, immers hun positie in de waardeketen verandert (of maakt hen zelfs overbodig als speler…….). Welke veranderingen gaat dit van hen vragen? Wat zijn de gevolgen van deze transformatie naar een nieuwe werkelijkheid voor de organisatie en haar medewerkers? Hoe kunnen deze nieuwe eisen in de cultuur van de organisatie verankerd worden? Wat is nodig om zorg te dragen dat die nieuwe cultuur leidend is in de organisatie? En hoe moeten zij deze transitie doormaken / vormgeven? met o.a. mevrouw Shula Rijxman, lid Raad van Bestuur Nederlandse Publieke Omroep en de heer Jan Hommen, President-commissaris AHOLD NV en de Brabantse Onwikkelingsmaatschappij.

ONDERWERPEN IN 2013

 

21 november Kennis en productie Clusteren; Twee-eenheid of Duo in Disguise!
Nederland staat bekend als handelsland. Maar er wordt in Nederland ontwikkeld, geassembleerd en geproduceerd. Daarbij speelt kennis een belangrijke rol. Hoe komen kennis en maakindustrie bij elkaar? Er zijn voorbeelden van succesvolle clusters, waar wetenschap, bedrijfsleven en overheid samen werken aan groei en resultaten! Hoe wordt er vanuit de wetenschap waarde gecreëerd en hoe kan die verder vergroot worden (denk aan bijv. Topsectorenbeleid overheid.) Waarop richten wij ons als productie-land, hoogwaardige technologie of best-in-class producent (meest efficiënt, laagste kosten, hoogste kwaliteit…….) En hoe kunnen bedrijven kennis en kunde van processen en systemen bij elkaar laten komen om waarde en continuïteit te maximaliseren? Wat is de rol van kennisinstituten en hoe kan deze geoptimaliseerd worden? Wat is de rol van de overheid in dit proces, als aanjager, als facilitator? Met de heer drs Ab van der Touw, Voorzitter Raad van Bestuur Siemens Nederland NV, de heer Frans Schmetz, Managing Director, High Tech Campus Eindhoven en de heer Edward Voncken, CEO van KMWE.
7 november Duurzaam Doorpakken II: Cases uit de Kern!
Vanuit hun respectieve kerncompetenties worden duurzaamheidsvraagstukken opgelost. Wat hebben organisaties als Vodafone, Eneco en InterfaceFlor gemeen en wat onderscheid hen van andere organisaties? Met de heer Jeroen de Haas (CEO Eneco Holding), de heer Rob Shuter (CEO Vodafone Nederland) en de heer Ton van Keken (Senior Vice President of Operations Interface Europe).
19 september Bestaansrecht van de Organisatie: Bouwen aan de Ziel van de Onderneming!
Steeds meer organisaties worstelen met hun bestaansrecht. Klanten hebben geen duidelijk beeld bij waarom zij bij deze onderneming kopen en medewerkers hebben geen heldere motivatie waarom zij voor deze organisatie werken. Ook aandeelhouders en andere belanghebbenden hebben niet langer een reden zich (langere tijd) te verbinden aan de onderneming. Onderscheid verdwijnt en de organisatie komt in een speelveld terecht waar geen enkel verschil is met de concurrentie. Er wordt niet langer echte waarde toegevoegd voor klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. De organisatie drijft te ver af van het oorspronkelijke doel van de oprichters of kent onduidelijke doelstellingen die niet aansluiten bij de doelen van medewerkers of klanten (focus op efficiency, maximalisatie van korte termijn winst zijn voorbeelden.) De ziel van de onderneming, het DNA van de organisatie raakt aangetast en dat is een enorm risico voor de continuïteit. Wat zijn de oorzaken van deze verschuiving, hoe kan de organisatie ver afdrijven van haar oorspronkelijke doelstellingen, de reden van haar bestaan? Wat zijn bepalende factoren die dit wijzigen? Welke invloed hebben marktomstandigheden (oriëntatie op nieuw evenwicht, of groei in een nieuwe markt?) In hoeverre is de eigendomsstructuur van de organisatie (beursgenoteerd, familiebedrijf, private investeerders) bepalend in deze? En wat maakt dat dit een bedreigende situatie is, een risico voor de lange termijn doelen van de organisatie? Hoe kan deze beweging omgebogen worden, wat is daarvoor nodig? Hoe kan de organisatie voorkomen dat deze beweging opnieuw ingezet wordt? Met de heer P. (Patrick) Kennedy, CEO SHV Holding NV en de heer G.L.M. (Goof) Hamers, Voorzitter Raad van Bestuur IHC Merwede Holding B.V.
30 mei Transitie naar een Nieuw verdienmodel: Verandering of Vernislaag?!
Steeds vaker raken bedrijven aan het einde van hun verdiencapaciteit omdat het verdienmodel waarmee zij werken niet langer voldoet. Concurrenten betreden de markt met nieuwe concepten of online, met veel lagere distributiekosten. Deze transitie van het verdienmodel vindt in veel sectoren in onze economie plaats zoals telecom, media, (financiële) dienstverlening en bouw. Het bijzondere nu is dat de transities die altijd al plaats vinden nu versterkt plaats vinden door gebruik van internet, door globalisering door terugtredende overheden en dus privatisering. Met o.a. mevrouw mr drs H. (Herna) Verhagen CEO en Voorzitter Raad van Bestuur van PostNL NV, de heer W. (Wim) Anemaat, Directeur Inkoop- en Contractmanagement bij Rijkswaterstaat en de heer ir. H. (Harbert) van der Wildt (Algemeen directeur – Ballast Nedam Infra Speciale Projecten en Ballast Nedam Infra).
25 april Duurzaam Doorpakken is Doen II
Volgend op de bijeenkomst bij PGGM in de herfst van 2012 gaan we concreet vervolgen en de duurzaamheid van onze eigen organisatie meten. Introductie van het benodigde gereedschap en we spelen een spel / simulatie waarin we de grootschalige invoer van Wind, Zon en Biomassa testen. Met gastsprekers die eerder NINTES uitdaagden op Duurzaamheid! met o.a. Inleiding door en discussie met de heer Prof.ir. Mart van der Meijden (Manager R&D/Innovatie TenneT en part-time hoogleraar Large Scale Sustainable Power Systems TUDelft), de heer mr. Robert-Jan van Ogtrop (Investeerder duurzame energie en initiatiefnemer van The Circle Economy) en de heer dr. Bas van de Griendt, Manager Milieu & Duurzaamheid, Bouwfonds ontwikkeling (Rabo Vastgoedgroep).
4 april Vervolgbijeenkomst De Toekomst van de Zorg!!
Op donderdag 4 april a.s. is NINTES uitgenodigd bij Zorgverzekeraar Menzis, hoofdkantoor te Wageningen. Onder leiding van Ruben Wenselaar (CFO, Raad van Bestuur) staat er een inhoudelijke en interactieve middag op het programma (mede n.a.v. de Nintes-experience over de Toekomst van de Zorg, d.d. 20 september 2012, waar is gebleken dat er vele dilemma’s spelen, die veelal te maken hebben met de inrichting van het huidige zorgstelsel.)
14 februari Agri & Food: Nederland Sterk Wereldmerk!!
Welvaart: hoe een land uit de crisis opstaat! Nederland onttrekt zich niet aan de Europese schuldencrisis. Vraag is echter hoe een traditioneel handelsgericht land opstaat uit die crisis. Met sterke merken in een wereldmarkt? Vanuit een aantal sterke sectoren die technologie en kennis wereldwijd exploiteren? Wat zijn de sterke punten van die sector, welke competitieve voordelen heeft deze sector / hebben deze merken? En hoe wordt het potentieel wereldwijd uitgenut? Wat vraagt dit van het leiderschap van de onderneming? met o.a. de heer C.C. (Cees) ’t Hart, CEO van FrieslandCampina.

ONDERWERPEN IN 2012

 

22 november Individualisering in bedrijf?! hoe verwerf en koester je samenhang en loyaliteit? Bindingsangst of Uitdaging?
Inleiding door en discussie met mevrouw mr Jacqueline Zuidweg (Directeur
 Zuidweg & Partners en Zakenvrouw van het Jaar 2012), de heer drs Ronald van Zetten (Directievoorzitter van HEMA BV) mevrouw drs Arian Buurman (Algemeen directeur STER), de heer drs Peter de Kubber (lid Raad van Bestuur Atrium MC) en de heer ir. Karel Noordzij (vh. Directievoorzitter PGGM, President-directeur NS en directeur Schiphol).
9 oktober Vervolgbijeenkomst
Vervolg op de NINTES experience van februari 2012 met gastheer ir. Wiebe Draijer, managing partner McKinsey Benelux.
20 september Zorg van de Toekomst: Fit for Thought?!
Nederland vergrijst en wordt ouder, hoe houden we onze zorg betaalbaar voor iedereen? Welke keuzes maken we in de uitvoering van onze zorg? Welke innovaties en nieuwe samenwerkingen zijn nodig? Welke vernieuwingen zijn nodig voor Healthy Aging? Een Drieluik: Uitvoering – bekostiging – technologieNederland moet fitter worden. Mensen wordt gevraagd een topprestatie te leveren in en voor de organisatie. Daarvoor moeten de omgevingsfactoren in orde zijn – organisatie, competenties en vaardigheden / kennis – maar wordt ook een fysieke en mentale prestatie verwacht. Hoe houden bedrijven hun mensen in die opzichten fit? Welke factoren spelen een rol in die mental en fysieke fitheid? En wat doen bedrijven om hun mensen gezond te houden?Met mevrouw mr. drs. M. (Monique) Caubo, Director Responsible Care DSM NV, de heer Dr. C.B. (Bas) Leerink, lid Raad van Bestuur Menzis en de heer Prof. Dr. P. (Paul) Schnabel, directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau.
11 september NINTES ExperienceD: Nieuwe verdienmodellen, Nieuwe Grenzen!
Veel organisaties lopen in hun bestaande activiteiten tegen de grenzen op van hun verdienmodel, van hun bestaande business-model! Met de komst van nieuwe technologieën, andere wijzen van distributie of nieuwe vormen van communicatie worden bedrijven uitgedaagd hun bestaan voor de toekomst zeker te stellen! Maar hoe doen bedrijven dat, wat zijn belangrijke voorwaarden voor succes? Welke do’s and dont’s kunnen we met elkaar delen? En wat is de rol van de manager of eindverantwoordelijke bestuurder? Op die vragen gaan we in met de oud-deelnemers van NINTES met NINTES ExperienceD! Gastsprekers zijn de heer ir. Ger Maas, directeur Strategie BAM Groep en Austin van ’t Wout, CEO Fondel Groep!
30 augustus Duurzaamheid is Doorpakken
Start van de opvolging NINTES 3 mei jl. met inleiding van de heer drs. Martin van Rijn, CEO PGGM.
11 mei Landmachtdagen
Samen met de Brabants Zeelandse Werkgevers en de Bestuurders Zuid Nederland (Brabant, Zeeland en Limburg) worden NINTES deelnemers en alumni van harte welkom geheten in een speciaal programma met gastheer brigade-commandant Michiel van der Laan.Download het programma.
3 mei Duurzaamheid EverGreen?!
Veel bedrijven zijn actief op het gebied van duurzaamheid of laten zien met duurzaamheid aan de slag te gaan. Vraag is en blijft echter of duurzaamheid verankerd is in het bedrijfsmodel, of het in de genen van de organisatie vervlochten is of dat het nog steeds een ‘marketing’-activiteit is? En wat hebben bedrijven veranderd om echt duurzaam te zijn in denken en doen en welke voorbeelden van die verandering zijn leidend voor andere organisaties? Wat kunnen we leren en welke weg gaan de organisaties die nog niet zo ver zijn dan alleen de initiatieven aan de buitenkant? met de heer ir. C.M.P.S. (Camiel) Eurlings, Directeur vrachtdivisie Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. en lid van de Board of Directors AirFrance – KLM, mevrouw mr. drs. M. (Marjan) Minnesma MBA, directeur Stichting Urgenda, de heer B. (Bob) Crébas, oprichter Marktplaats.nl en Netl en de heer drs. G.J. (GertJan) Lankhorst, Chief Executive Officer Gasterra B.V.
29 maart Vervolgbijeenkomst Nederland in Europa bij The Greenery / Hollander
In vervolg op de NINTES experience van september 2011 gaan we op bezoek bij de firma Hollander met gastheer, ir. Ph.R.J. (Philip) Smits, algemeen directeur van The Greenery.
20 maart Vervolgbijeenkomst Nederland in Europa bij European Container Terminals
In vervolg op de NINTES experience van september 2011 gaan we op bezoek bij de firma ECT, onze gastheer is de heer Wando Boevé, Commercieel Directeur van ECT.
23 februari Overheid in overdrive: Kansen voor Bedrijven als gevolg van een veranderende interactie!
Afslanken en reductie van complexiteit, de kaasschaafmethode raakt uitgewerkt, de overheid zal meer met minder moeten gaan doen, regeldruk verminderen. Subsidie-infusen worden afgesloten, budgetkranen dichtgedraaid. De overheid gaat meer verantwoordelijkheden beleggen in de markt en verschuift de uitvoering van publiek naar privaat. Wat is de betekenis van deze beweging, hoe gaat die ‘nieuwe overheid’ eruit zien? Wat zijn de gevolgen voor burgers en bedrijven? Wat zal dit doen met de organisatie van de samenleving? Wat is nodig voor de maatschappij om zich te ‘reorganiseren’? En welke rol gaan bedrijfsleven en overheid in een nieuwe samenwerking spelen? met de heer ir. W. (Wiebe) Draijer, Managing Partner McKinsey Nederland en de heer Prof. Dr. P. (Paul) Frissen, directeur NSOB, Hoogleraar Universiteit van Tilburg en de heer Prof. Dr. J.P. (Jan-Peter) Balkenende, hoogleraar Governance, Institutions and Internationalisation, Erasmus Universiteit Rotterdam en Partner bij Ernst & Young.

ONDERWERPEN IN 2011

 

24 november Innoveren en Kennis: Kans in de Keten?!
Globalisering maakt de wereld in termen van concurrentie steeds kleiner. Door moderne technologie wordt het voor veel aanbieders steeds eenvoudiger om producten en diensten elders in de wereld aan te bieden. Markten wijzigen als gevolg van nieuwe, steeds veeleisender consumenten, maar ook als gevolg van de sterk wijzigende samenstelling door vergrijzing (m.n. in de westerse wereld.) Concurrentievoordelen beperken zich niet langer tot de samenstelling van product of dienst (unieke propositie), maar zijn steeds meer gebaseerd op de kennis die meerwaarde in een product creëert. Kennisintensieve bedrijven kennen een heel andere organisatie dan traditionele bedrijven, die veelal worden aangestuurd vanuit een beperkt aantal schakels. Kennisintensiteit vraagt om een totaal andere werkwijze, waarin kennis vanuit veel verschillende plekken wordt samengebracht. Wat zijn de gevolgen voor de aansturing van de onderneming? Welke nieuwe modellen zijn nodig? Welke nieuwe competenties passen bij deze nieuwe realiteit? Hoe organiseren organisaties zich in ketens en nieuwe samenwerkingsverbanden? Hoe worden die aangestuurd? Wie is daarin de eindverantwoordelijke? En welke nieuwe verbindingen brengt dit intern en extern met zich mee? met o.a. de heer Dr. R. (Rob) van Leen, Chief Innovation Officer DSM NV, de heer drs D.J. (Dirk-Jan) van den Berg, Voorzitter College van Bestuur TU Delft en de heer H. (Hans) Duisters, CEO van Sioux Groep BV.
10 november NINTES Alumni bijeenkomst ‘Social Media’
Met ervaringsdeskundigen en experts (o.a. Jeroen Boschma, GadFly en Floris Rost van Tonningen, oprichter Hyves en Tjalling Smit, Manager Marketing Transavia) uit de Social Media aan de hand van voorbeelden laten zien welke ontwikkelingen we gaan zien de komende tijd.
3 november NINTES opvolgingsbijeenkomst Nederlandse Spoorwegen
Bezoek van een aantal locaties van de NS midden in de operatie. Daarnaast gaan we met een aantal eindverantwoordelijken de dialoog aan in vervolg op onze
experience van april dit jaar, waar we met elkaar van gedachten wisselden over de Excellente Operatie en wat die van ons vraagt! met o.a. Engelhardt Robbe, CFO Nederlandse Spoorwegen en algemeen directeur van Nedtrain Michiel van Roozendaal.
22 september Nederland in Europa, hoe ontwikkelt onze internationale positie?!
Globalisering: de internationale (economische) verwevenheid neemt snel toe, het speelveld wordt sterk vergroot, invloed van buitenaf neemt sterk toe. Recent is China Japan gepasseerd als tweede economie van de wereld, de dynamiek verandert snel. Niet langer is het Westen bepalend voor de economische groei, maar is de motor sterk oosters georiënteerd. Nederland is een sterk exportland, wereldwijd hebben we een reputatie op het gebied van chemische producten en agri-food. Sterke multinationals hebben zich al vele decennia gevormd door het ontbreken van een grote thuismarkt. Europa is het hoofddomein voor de Nederlandse export, die sterk logistiek georiënteerd is. Hoe ontwikkelt Nederland zich als exportnatie in een groot handelsblok als Europa? Welke verwevenheid kennen wij met de internationale wereldhandel en wat is de betekenis van die verbinding voor organisaties in Nederland? Wat voor effect heeft de steeds sterker wordende internationale invloed op de Nederlandse economie? Wat vraagt die van de prestaties van Nederlandse bedrijven? En welke acties moet de BV Nederland inzetten om zich verder te versterken? En hoe zal de samenwerking in Europa zich verder ontwikkelen? We nemen deze samenwerking vooral waar, als gevolg van exogene schokken (schuldencrisis zuidelijke lidstaten, vertrouwen in financiële markten, oplopende tekorten), maar welke gevolgen zullen deze schaarste van middelen op de lange termijn hebben? met de heer Prof dr. J.C. Fransoo, Professor of Operations Management & Logistics, Technische Universiteit Eindhoven en de heer W.P.G.H. (Wando) Boevé, director marketing & sales Europe Container Terminals en de heer ir. P.R.J. Smits, algemeen directeur van The Greenery.
15 juni Opvolgingsbijeenkomst Experience 21 april, Excellente Operatie bij Defensie
Bezoek aan 13e Gemechaniseerde Brigade in de kazerne in Oirschot, met gastheer Generaal en Commandant van de 13e Gemechaniseerde Brigade Michiel van der Laan.
1 juni Leiderschap is Topsport?! Over topprestaties leveren en de relatie topsport en bedrijfsleven
Bijeenkomst voor NINTES Alumni met Pieter van de Hoogenband, drievoudig Olympisch kampioenen Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en Teun Verheij, CEO Albron Catering.
21 april Excellente Uitvoering: hoe verzilveren we de potentie in de organisatie?
De druk om te presteren neemt steeds meer toe, mede onder invloed van toenemende internationale dynamiek. Maar de huidige economische dynamiek heeft meer dan eens laten zien dat consumenten en afnemers kritisch worden. De kwaliteit van de organisatie als geheel moet omhoog om tot betere producten en diensten te komen, die meer duurzaam zijn en juist, op tijd en volledig geleverd worden. Een kritischer generatie staat op, zeker nu blijkt dat producten en diensten van veel hoger kwaliteit geleverd kunnen worden dan nu het geval is. Hoe kan de organisatie zich het best oriënteren op een excellente uitvoering? Wat vraagt dat van leiding, directie, bestuur, van het management? En wat is de rol van de mensen in de organisatie? Hoe worden zij in staat gesteld een excellente presentatie te leveren? Wat vraagt dit van besluitvorming en verantwoordelijkheden in de organisatie? met o.a. de heer P. (Perry) Buenen, Chief Supply Chain Management Canon Europe, de heer Drs E.M. (Engelhardt) Robbe RA, CFO Nederlandse Spoorwegen NV en de heer Prof. Dr. M.M. (Marcel) Levi, Voorzitter van de Raad van Bestuur AMC.
17 februari Organisatie in nieuwe Verbanden: Over Bruggen tussen Generaties in Netwerken!
Nederland en omringende landen vergrijzen en ontgroenen in hoog tempo. In sneltreinvaart wijzigt de identiteit van de organisatie. Nieuwe generaties brengen andersoortige netwerken mee en werken in andere verbindingen met hun omgeving en organisatie. Welke nieuwe netwerken ontstaan in de organisatie, tot welke nieuwe organisatorische verbanden leidt deze impuls? Welke impact heeft deze omslag binnen organisaties (productiviteit, instroom vs. Uitstroom, kennis, competenties, etc.)Wat betekent dit voor de wijze waarop organisaties producten en diensten aanbieden? Wat is de invloed van deze verfrissing op het model waarin de organisatie functioneert? Zijn er voorbeelden van organisaties die eerder in nieuwsoortige verbanden werkten (vb investment banks) en hoe beïnvloedt dit de wijze waarop de eindverantwoordelijke zijn haar keuzes maakt, welk effect heeft dit op de leiderschapsstijl? Hoe worden keuzes nu anders gemaakt dan voorheen? met o.a. de heer Prof. Dr. Mathieu Weggeman, Hoogleraar aan de Technische Universiteit van Eindhoven en de heer Jeroen Boschma, auteur van Generatie Einstein en oprichter van GadFly en de heer Jens Schulte-Bockum, CEO Vodafone Nederland en de heer Prof. Dr. P. (Paul) Verweel, Hoogleraar Kraijcek leerstoel, USBO directeur Onderwijs, tevens vakdecaan en lid van het bestuur van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie.

ONDERWERPEN IN 2010

 

24 november Turen naar Talent: het belang van Ethiek en Integriteit in de Arbeidsmarkt!
De arbeidsmarkt stond de laatste jaren onder druk, veel bedrijven hadden moeite de juiste kennis en vaardigheden in huis te halen. Daarin is met de huidige economische ontwikkelingen wellicht voor de korte termijn een pas op de plaats gemaakt, maar op de lange termijn blijft het werven, opleiden, coachen en ontwikkelen van toptalent een kerncompetentie voor de onderneming. Daarnaast is het in het licht van de huidige ontwikkelingen zinvol na te denken over welke mentaliteit en gedrag nodig zijn om ook voor de toekomst te zorgen voor een duurzame ontwikkeling van de organisatie. Er komt een nieuwe generatie managers aan, jong talent dat zich graag wil bewijzen. Maar dat vergt meer dan alleen skills & drills, maar ook vorming in goede tijden en in slechte tijden! met o.a. mevrouw drs . M. (Mirjam) Sijmons MBA, lid hoofddirectie ANWB, de heer mr. H. (Hein) Knaapen, Director Corporate Human Resources KPN NV en de heer drs. ing. J. (Jan) Bout, Voorzitter van de Raad van Bestuur Koninklijke Haskoning Groep B.V.
22 september Technologie naar de Top: Economie en Ontwikkeling van de Toekomst!
De huidige economische ontwikkeling luidt het einde in van een tijdperk van ongebreidelde groei, het zal niet meer zo worden zoals het voor de crisis was. De groei zal zich langere tijd op een lager niveau bewegen en pas daarna mogelijk doorpakken naar een hoger niveau. Toch zal dit voor de verschillende grote handelsblokken zich in een ander tempo voltrekken. De minder volwassen economieën in het verre oosten, de BRIC-landen en de nieuwe groeiers in Zuid-Amerika en Afrika hebben nog veel momentum in het dichten van het gat naar ‘het westen.’ met o.a de heer Prof.dr R. (Robbert) H. Dijkgraaf, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de heer mr R. (Ruud) M. Sondag, CEO van Van Gansewinkel Groep.
28 april Doorpakken op Duurzaamheid: van crisis naar kans, van Hype naar Inhoud!
Met het Brundlandt rapport uit 1987 is Duurzaamheid op de agenda verschenen van in eerste instantie de beleidsmakers bij de overheid en later in het bedrijfsleven. Duurzaamheid werd aanvankelijk vooral ‘groen’ aangevlogen. Inmiddels verdient duurzaamheid verbreed te worden naar de duurzame organisatie, duurzame producten en goede governance. Duurzaamheid vraagt om blijvende aandacht, anders ontstaat een gebrek aan beweging. Die beweging zal vooral van het bedrijfsleven moeten komen, de overheid is niet in staat om tot de daadwerkelijke uitvoering van plannen te komen. Veel van de kennis en het executievermogen dat nodig is om tot concrete oplossingen te komen ligt aan de zijde van het bedrijfsleven. Daarmee zijn het leiderschap van het (grote) bedrijfsleven en duurzaamheid met elkaar verbonden. Met o.a. de heer Dr. H.(Herman) H.F. Wijffels, vh. Voorzitter SER, hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht en co-chairman van Worldconnectors, de heer ir. R.(Rik) H. van Terwisga, Voorzitter Raad van Bestuur Vitens N.V. en de heer Prof. Dr. C. (Cees) P. Veerman, Hoogleraar Duurzame Plattelandsontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg en Wageningen en oud-minister van Landbouw en Visserij.
27 januari Bedrijf aan het Stuur: over de verhouding tussen aandeelhouders, bestuur en de stakeholders van de onderneming!
Met de analyse van de oorzaken van de wereldwijde economische malaise van het moment is de discussie losgebarsten over het huidige besturingsmodel van de onderneming. In de publieke opinie ontstaat discussie over de rol van de verschillende belanghebbenden – stakeholders in de organisatie zoals Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, klanten en werknemers. Deze rollen zijn decennialang verankerd geweest in vastomlijnde patronen en verhoudingen. Met de opkomst van nieuwe regimes – lees: AngelSaksische model – zijn die verhoudingen stevig veranderd en heeft de huidige crisis de discussie over die verhoudingen verder aangewakkerd. Met de heer mr P.C. (Piet) Klaver, Commissaris bij o.a. TNT N.V., ING Group en oud CEO van SHV Holdings N.V. en de heer Dr. D.J.A. (Donald) Kalff MBA (biotech-ondernemer, oud-lid Groepsraad KLM en schrijver van o.a. Modern Kapitalisme www.donaldkalff.eu) en de heer Dr. A.H.G. Rinnooy Kan, Voorzitter Sociaal Economische Raad.

ONDERWERPEN IN 2009

 

25 november Marktleiderschap: Transitie naar Nieuwe Markten!
De onderneming is voortdurend in beweging in een sterk wijzigend krachtenveld. Vaak is dat met kleine stapjes, niet zelden echter worden grote stappen gemaakt naar nieuwe markten. Denk aan overnames, nieuwe concepten, andere verdienmodellen of nieuwe distributiekanalen. Met o.a. de heer drs. B.(Bram) Gräber MBA, directeur KLM Nederland, de heer Dr. Ir A. (Albert) Hasper Vice President Global Operations ASM Front-end en de heer dr. P. (Peter) van Laarhoven, Group Director Strategy TNT Group.
28 oktober Alumni bijeenkomst
Vertrouwen: over de crisis in de relatie tussen consument, burger, bedrijf en overheid! met Prof. dr. Herman van Gunsteren, Emeritus hoogleraar rechtsfilosofie Universiteit van Leiden.
23 september Netwerksamenleving: anarchisme of aanjager?
Door nieuwe technologie ontwikkelen zich nieuwe structuren buiten traditionele bedrijven en overheden om (LinkeIn, Hyves, MySpace, raceboot, etc.) Hoe gaat de manager van de toekomst hier mee om? Met o.a. de heer Gerard Dielessen, directeur Nederlandse Omroep Stichting, de heer Michiel Buitelaar, Chief Operations Officer van de unit Digital Media van Sanoma Uitgevers en mevrouw Prof. Dr. Valerie Frissen, Hoogleraar aan de Erasmus Universiteit.
22 april Regelgeving en risico’s: ordening of overkill?
Er is (overdreven) veel aandacht voor regelgeving, niet altijd gebaseerd op feiten, maar veelal ingegeven door ‘populisme.’ Vaak blijkt dat we veel regels zelf gewild hebben in onze zucht naar ordening, controle, welvaart , een samenleving zonder risico’s, rechtvaardigheid en ‘iedereen zijn zin.’ Hoe kunnen we deze impasse doorbreken? Met de heer P.B.L.A. van Geel, fractievoorzitter van het CDA in de Tweede Kamer, de heer Prof. Dr. Herman van Gunsteren, emeritus hoogleraar in de politieke en de rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden en de heer Herman Dijkhuizen RA, Voorzitter Raad van Bestuur KPMG en lid van het bestuur van het Holland Financial Center.
4 maart NINTES Lustrum I: Veerkracht van de Polder: Markt en Overheid na de Crisis!
Vijf jaar NINTES, terugkijken, maar vooral vooruitkijken! Met een programma om elkaar te ontmoeten! gastspreker Voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit van Utrecht, mevrouw Y.C.M.T. (Yvonne) van Rooy.
28 januari Crisis in Bedrijf: Early Warning voor Bestuurders!
Wat kunnen we leren van de oorzaken (lemmingengedrag, overmatige incentives, en beperkte kennis) van de crises waarmee wij (of een specifieke industrie) geconfronteerd worden. Aan de hand van cases worden mogelijkheden verkend voor het vroegtijdig signaleren van een crisis op komst en hoe de reactie hierop zou kunnen zijn. Met de heer mr E. Friese, CEO van Nationale-Nederlanden, de heer C.G. Baan, Voorzitter Nederland Distributieland en vml President Directeur van DAF en de heer drs A.G. Jacobs, oud bestuursvoorzitter van ING.

ONDERWERPEN IN 2008

 

19 november Fitness in Bedrijf! Aanvoerders met uithoudingsvermogen!

De druk om prestaties te leveren is groot en kent vele gezichten; aandeelhouders, afnemers, wet/- regelgeving en andere stakeholders. Niet altijd zijn de belangen helder, maar besluiten worden genomen, moeten worden genomen. Hoe gaan managers / bestuurders om met die druk, wat helpt hen om te relativeren? Hoe blijf je fit onder alle omstandigheden? Daarover gaan we in dialoog met ervaren managers en bestuurders en niet alledaagse sprekers. Met o.a. mevrouw Dr R. Weehuizen, econome aan de Universiteit Maastricht, lid van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid en onderzoeker aan UNU-MERIT, mevrouw drs M.E.J. Caubo, directeur Arbodienst DSM NV en de heer generaal D.L. Berlijn, vml Commandant der Strijdkrachten (met dank aan ASSEMBLEE Sprekersbureau, www.sprekersbureau.nl).

24 september Team en Toekomst: Ontwikkeling van Talent!
De onderneming acteert in een complex speelveld en de complexiteit neemt verder toe. Oorzaken zijn de steeds complexere klantvraagstukken, de kennisintensivering in de organisatie (producten en diensten met een steeds grotere kenniscomponent), de internationalisering van markten en de toenemende complexiteit van de bedrijfsprocessen.
De markt waarop de onderneming opereert is veel transparanter en daarmee meer concurrerend geworden, er is een grotere toestroom van producten en diensten uit exportlanden. Klanten krijgen meer keuzes en worden kritischer, vragen om steeds hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Ontwikkeltijden voor producten en diensten zijn tegelijk met terugverdientijden sterk verkort. Uitvoering wordt dus steeds belangrijker en een slanke en soepele operatie is van groot belang. Klanten zijn zeer goed geïnformeerd (toenemende informatie en communicatietechnologie) over alternatieve mogelijkheden en de kwaliteit van andere aanbieders.
Er wordt steeds meer gevraagd van de manager / bestuurder, de uitdaging wordt veeleisender. Talentontwikkeling staat daarmee steeds meer centraal in de onderneming. Talent is schaars, de aanvoerlijnen zijn zeer divers en er is steeds meer internationale concurrentie om talent te verwerven en te behouden. Centrale vraagstelling: hoe ontwikkelt de onderneming zijn talent ontwikkelt (visie van professionals intern en extern op talentontwikkeling) en hoe ontwikkelt de manager het aan hem / haar toevertrouwde talent?Met o.a. de heer David Majtlis, EgonZehnder International, de heer Harry van de Kraats, HR & Organization Director TOMTOM NV en de heer Conrad Keijzer, BU Manager AKZONOBEL Packaging Coatings
10 juni Vervolgbijeenkomst met Antony Burgmans en Robert-Jan Ogtrop
In Vervolg op Dilemma’s in Bedrijf gaan we dieper in op de ontwikkeling van jouw leiderschap!
19 mei Spiritueel Leiderschap
Met de heer mgr. A.H. van Luyn, s.d.b., bisschop van Rotterdam. Hij neemt ons mee in zijn visie op het fundament van zowel de Nederlandse democratische rechtstaat als van de ‘waardegemeenschap’ die de Europese Unie wil zijn. Hoe werken die beginselen nu concreet in op het politieke en gewetensvol handelen? Naar zijn oordeel zijn deze vragen van actueel belang voor de samenleving in Nederland, Europa en wereldwijd. Mgr. A.H. van Luyn is bisschop van het bisdom Rotterdam en reeds vele jaren actief op het snijvlak van kerk, samenleving en overheid, landelijk en internationaal.
23 april Visie op veranderen; experts wijzen de weg!
Met o.a. de heer drs L.W. (Tex) Gunning, Voorzitter Raad van Bestuur Vedior NV en heer Prof dr L.(Leon) de Caluwé, senior partner Twijnstra Gudde en deeltijd hoogleraar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
6 maart Vervolgbijeenkomst Innovatie: Empowerment en Vernieuwing in het Bedrijfsleven bij Corus Nederlandmet mevrouw mr Marjan Oudeman MBA.
30 januari Dilemma’s in Duurzaamheid: Positie in Klimaat!
Met de heer mr drs R.F.M. (Ruud) Lubbers, Oud premier en Voorzitter van de International Advisory Board (IAB) Rotterdam, de heer drs H. (Bert) Heemskerk, Voorzitter van de raad van bestuur Rabobank, de heer drs C.P.G. (Coen) van Oostrom, algemeen directeur OVG en de heer ir J.J. (Jannes) Verwer, v/h CEO E.on Benelux, adviseur van E.on en diverse organisaties en bedrijven.

ONDERWERPEN IN 2007

 

21 november Onderneming en Maatschappij: dilemma’s in bedrijf!
Over de (kwetsbare) positie van het bedrijf in de maatschappij, over permanente dilemma’s tussen maatschappelijke en rendementsdoelstellingen van het bedrijf? Over strategie en ontsporing, over bedrijfsvoering en crisismanagement, kortom managen in de vuurlinie! Met o.a. De heer Antony Burgmans, vml Chairman Unilever, De heer Guust Verpaalen, Managing Director Philip Morris Benelux, de heer Dr Marcel Metze, journalist, historiscus en publicist en de heer Prof Dr Uri Rosenthal, senator en directeur van het Crisis Onderzoeks team (COT).
4 oktober Passie en Binding II
Vervolgbijeenkomst met Rene Paas, Voorzitter CNV.
19 september Innoveren; empowerment en vernieuwen in het bedrijfsleven!
Innovatie is IN! Maar hoe innoveren organisaties, hoe onderscheiden organisaties zich, welke voorbeelden kennen we, wat leren we daarvan? Met de heer ir Martin van Pernis, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Siemens Nederland NV, de heer Ruud Sondag, bestuursvoorzitter AVR Van Gansewinkel, de heer prof. Dr Henk Volberda, hoogleraar EUR, de heer Gerjan van de Walle, Philips research en HighTechCampus en mevrouw mr Marjan Oudeman MBA, Voorzitter van Corus Nederland.
18 april Organisatiedynamiek: lokaliseren of globaliseren!
Hoe we steeds meer kennis outsourcen, samenwerken, (is een fusie must of mode?), hoe kunnen organisaties duurzaam veranderen op weg naar nieuwe samenwerkingen? Transitie en innovatie op weg naar groei met de heer Dr. Steven van Eijck, oud staatssecretaris van Financien, thans Voorzitter van de EDBR en de heer A.J. Scheepbouwer, Voorzitter van de Raad van Bestuur en Chief Executive Officer KPN.
15 maart Toekomst van de Maakindustrie II
Met de heer mr Peter Elverding, Voorzitter Raad van Bestuur Koninklijke DSM N.V.
17 januari Passie en Binding; stakeholders samen sterk!
Over organisaties en hun (ver)binding met belanghebbenden – werknemers, klanten en investeerders. Met de heer Jan Willem Baud, directievoorzitter NPM Capital, de heer Rene Paas, voorzitter CNV en de heer Bart van Schriek, CFO van Stage Entertainment Holding en mevrouw Linda Woudstra, directeur van Regeltante BV).

ONDERWERPEN IN 2006

 

21 november Toekomst en technologie; universe of youniverse, van commando en controle naar cooperatie en connectie!
Met de heer Nicolaas Rauwenhoff, Algemeen Directeur Lucent Technologies Nederland & Business Development Europe, de heer Herbert Blankesteijn, technologiewatcher en columnist bij BNR, de heer Hans Appel, CTO SUN Microsystems NL en lector Multidisciplinaire Informatica Hanze Hogeschool Groningen en de heer Gijs Bakker, oprichter Innovative Partners.
20 september Ambitie voor de toekomst; over kansen voor de Maakindustrie in Nederland!
Met de heer Peter Elverding, CEO DSM NV, de heer Kommer Damen, Voorzitter Damen Shipyards en de heer Dirk Dessers, Bosal Group board director operations Europe.
6 juli Toekomst van energie; dilemma’s in duurzaamheid!
Met de heer Rein Willems, Shell Nederland en Huib van Heel, TUDelft.
7 juni Duurzaamheid en Leiderschap
Met de heer Herman Wijffels.
19 april Cultuur & Diversiteit
Download hieronder het programmaDownload het programma.
25 januari De Toekomst van Energie!
Bekijk het NINTES programma De Toekomst van Energie. (niet meer beschikbaar!)

ONDERWERPEN IN 2005

 

16 november Ondernemerschap; Vrijheid in gebondenheid!
Download hieronder het programmaDownload het programma.
21 september Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: naar nieuwe opbrengsten?
Download hieronder het programmaDownload het programma.
20 april Leiderschap: Kennis, Kunde en Talent!
Download hieronder het programmaDownload het programma.
26 januari Organisatievernieuwing: van piramide naar netwerk!
Download hieronder het programmaDownload het programma.

ONDERWERPEN IN 2004

7 december Integriteit: deugd of dilemma?
Download hieronder het programmaDownload het programma.
8 september Kennis & Innovatie
Download hieronder het programmaDownload het programma.
2 juni Europese Eenwording
Download hieronder het programmaDownload het programma.
12 februari Genomics
Download hieronder het programmaDownload het programma.