DE HEER PROF. DR. W.J. DE RIDDER

Na het voltooien van zijn studie economie werd Wim de Ridder wetenschappelijk medewerker van de vakgroep Financierings- en beleggingsvraagstukken aan de EUR.

Van 1975 – 1983 was hij Hoofd Economisch Bureau en Planning van de NMB. In deze periode promoveerde de Ridder aan VU te Amsterdam (1977).Vanaf 1983 geeft Wim de Ridder leiding aan de Stichting Maatschappij en Onderneming (SMO). De Stichting Maatschappij en Onderneming is een kenniscentrum van het bedrijfsleven, dat onderzoek verricht naar innovatieve maatschappelijke ontwikkelingen en daarover adviseert.

De Ridder heeft zitting genomen in de Commissie Corporate Governance (Commissie Peters), ICT en de Stad (Commissie Cerfontaine), en was voorzitter van de Expertgroep Breedband. Van zijn hand verschenen diverse publicaties op het gebied van (bedrijfs-) financieringsvraagstukken en maatschappelijke thema’s.