DE HEER MR BOELE STAAL

Mr B. Staal is sinds 1 januari 1998 commissaris van de Koningin in de provincie Utrecht. De commissaris is het boegbeeld van het provinciaal bestuur en aanspreekpunt als het gaat om de betrekkingen tussen de provincie en gemeenten, rijk, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Als voorzitter van Provinciale Staten (het provinciaal parlement) en van Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur) geeft hij leiding aan het proces van politieke besluitvorming in de provincie. Als “rijksorgaan” is de commissaris van de Koningin belast met het toezicht op de politie en de rampenbestrijding, alsmede de voorbereiding van burgemeesters- benoemingen.

Mr. B. Staal had een gevarieerde loopbaan tot nu toe bij de overheid en het bedrijfsleven, alsook in de politiek. Met als opleiding het officiersexamen aan de Nederlandse Politie Academie en de rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht was hij van 1970 tot 1987 in politiedienst, zowel in functies bij korpsen alsook bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Na zeven jaar commissaris-korpschef van politie in Almere te zijn geweest, stapte hij in 1987 over naar het bedrijfsleven. Eerst als commercieel-directeur van ASB-uitzendorganisatie (Vendex) en daarna als algemeen-directeur voor werkmaatschappijen binnen de Randstad Groep. Nadien werd hij directeur-partner binnen De Boer en Croon Groep (management consultants en interim-management). Van 1991 tot 1998 was de heer Staal, naast zijn hoofdfunctie, lid van de Eerste Kamer de Staten-Generaal voor D66. Voorts bekleedde en bekleedt hij diverse nevenfuncties waaronder thans het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van de Publieke Omroep, Koninklijke Jaarbeurs, voorzitter Nationaal Contact Monumenten, bestuurslid Stichting Nationaal Restauratiefonds, bestuurslid van het Prins Bernhard Cultuurfonds, voorzitter FACE, voorzitter Branche organisatie Arbo-diensten en voorzitter van de ANWB. Daarnaast vervult hij een aantal commissariaten o.a. bij ONVZ-Zorgverzekeraar n.v., Nestlé Nederland b.v., Twynstra Holding B.V. en VNU Nederland b.v..