21 juni 2021: Vooruitlopen en Versnellen: hoe duurzaam is jouw organisatie?

Recente ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid hebben in de bestuurskamers van Nederland (en vermoedelijk daarbuiten) voor opschudding gezorgd. De uitspraak van de rechter in de zaak van Milieudefensie tegen Koninklijke Shell heeft bestuurders nog maar eens uitgedaagd na te denken over hoe zij deze uitdaging aangaan: vooruitlopen of stilstaan?

Centraal staat de vraag; wil je als organisatie afwachten of vooruitlopen in de groei en ontwikkeling op het gebied van duurzaamheid?

Inleider deze middag is de heer drs E.H.T.M. (Ed) Nijpels, Kroonlid van de SER.