DE HEER MR JAN-WILLEM WECK

Directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Voorheen was Jan Willem Weck Directeur-generaal Telecommunicatie en Post, Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1999 – 2001) en Directeur-generaal Rijksluchtvaartdienst, Ministerie van Verkeer en Waterstaat van april (1991 – 1999.)

Daarvoor was hij ook plaatsvervangend Secretaris-generaal, Ministerie van Economische Zaken (1984 – 1991), Directeur van de Directie Wetgeving en andere Juridische Aangelegenheden op het Ministerie van Economische Zaken (1982 – 1984), plaatsvervangend Directeur van de Directie Elektriciteit en Kernenergie op het Ministerie van Economische Zaken (1979 – 1982), hoofd van de Afdeling Milieuhygiëne op het Ministerie van Economische Zaken (1975 – 1979) en medewerker Directie Consumentenbeleid, Ministerie van Economische Zaken van 1972 tot 1975.

Jan Willem Weck heeft gymnasium alpha te ‘s-Hertogenbosch (1967) en haalde zijn doctoraal examen Nederlands recht (1972), Europees recht, Economisch ondernemingsrecht aan de Rijksuniversiteit te Groningen.