DE HEER HANS WIEGEL

De heer Wiegel is Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland. De heer Wiegel is lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal geweest (1967-1977, 1981-1982), vanaf 1971 bovendien als fractievoorzitter van de VVD. Van 1977 tot 1981 was de heer Wiegel Vice-Minister-President en Minister van Binnenlandse Zaken. Van 1982-1994 was de heer Wiegel Commissaris van de Koningin in de provincie Friesland. Daarnaast was de heer Wiegel van 1983-1991 voorzitter van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening (RARO.) Vanaf 1995 tot 2000 was de heer Wiegel lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal.

Commissariaten en overige functies:

Voorzitter van het Centraal Brouwerij Kantoor (CBK)
President-Commissaris van het Nederlands Omroep Produktiebedrijf N.V.(NOB)
President-Commissaris van N.V.Grontmij
President-Commissaris van Burgers-Ergon B.V.
President-Commissaris van De Meeuw B.V.
President-Commissaris van Copaco N.V.
President Commissaris van Coram NV
President-Commissaris van Explainer DC
Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen ABN/AMRO- Bouwfonds Nederlandse Gemeenten Vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Koninklijke Wessanen N.V.
Lid van de Raad van Commissarissen van de Van Gansewinkel Groep b.v.
Lid van de Raad van Commissarissen van Newconomy
Lid van de Raad van Commissarissen van Arriva Nederland
Lid Raad van Commissarissen Nationale Vacaturebank BV
Voorzitter van de Raad van Toezicht van Staatsbosbeheer
Voorzitter van het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Deerns-groep
Voorzitter Stichting Garantie Woningbouw Jo Roelof Zeeman
Vice-voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie
Lid van het Bestuur van Coƶperatie Achmea Verzekeringsgroep
Lid van de Raad van Advies Deloitte & Touche